Nouns 6 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 6 > Flashcards

Flashcards in Nouns 6 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

la mirada (1197)

A

gaze, look

2
Q

la pierna (1201)

A

leg

3
Q

la hambre (1204)

A

hunger, starvation

4
Q

el placer (1205)

A

pleasure

5
Q

la profesión (1206)

A

profession, occupation

6
Q

el objetivo (1210)

A

objective

7
Q

el honor (1211)

A

honor, honesty

8
Q

la montaña (1212)

A

mountain

9
Q

el instante (1215)

A

instant, moment

10
Q

el viento (1216)

A

wind, scent

11
Q

la lluvia (1217)

A

rain

12
Q

el ejército (1218)

A

army

13
Q

el tren (1220)

A

train, convoy

14
Q

el círculo (1222)

A

circle, club

15
Q

la ventaja (1226)

A

advantage, benefit

16
Q

la isla (1229)

A

island

17
Q

la amistad (1232)

A

friendship

18
Q

la cadena (1236)

A

chain

19
Q

el político (1237)

A

politician

20
Q

el rey (1238)

A

king

21
Q

el ánimo (1240)

A

zest, spirit, heart

22
Q

el trato (1241)

A

treatment, manner, agreement

23
Q

el ejercicio (1242)

A

exercise, practice

24
Q

la organización (1243)

A

organization

25
Q

el agosto (1244)

A

August

26
Q

el o la secretario(a) (1245)

A

secretary

27
Q

el dedo (1248)

A

finger, toe, digit

28
Q

el gasto (1249)

A

expense, expenditure

29
Q

el café (1250)

A

coffee, café

30
Q

el diálogo (1251)

A

dialogue, conversation

31
Q

el discurso (1254)

A

lecture, discourse, talk

32
Q

la hermana (1256)

A

sister

33
Q

la caja (1258)

A

bank, box, safe

34
Q

el o la juez(a) (1259)

A

judge

35
Q

el particular (1260)

A

individual, matter

36
Q

la poeta (1262)

A

poet

37
Q

la sorpresa (1264)

A

surprise

38
Q

la ventana (1265)

A

window

39
Q

la característica (1266)

A

characteristic, aspect

40
Q

la suma (1271)

A

sum, amount, summary

41
Q

el volumen (1274)

A

volume

42
Q

la estación (1275)

A

station, season

43
Q

el argumento (1279)

A

argument, plot

44
Q

la categoría (1280)

A

category

45
Q

la plata (1281)

A

silver, money

46
Q

el conflicto (1282)

A

conflict

47
Q

el avión (1283)

A

plane, airplane, aircraft

48
Q

la ropa (1285)

A

clothes, clothing

49
Q

el examen (1286)

A

examination, exam

50
Q

el habitante (1287)

A

inhabitant

51
Q

la justicia (1290)

A

justice, fairness

52
Q

el criterio (1292)

A

criterion

53
Q

el plazo (1295)

A

deadline, installment

54
Q

el kilómetro (1297)

A

kilometer

55
Q

el hospital (1298)

A

hospital

56
Q

la satisfacción (1299)

A

satisfaction

57
Q

la silla (1307)

A

chair, seat

58
Q

la juventud (1311)

A

youth

59
Q

el acceso (1315)

A

access, entry

60
Q

el marco (1316)

A

frame, mark, setting

61
Q

la prensa (1318)

A

press

62
Q

la excepción (1319)

A

exception

63
Q

la ausencia (1321)

A

absence

64
Q

la sombra (1324)

A

shade, shadow

65
Q

la profundidad (1330)

A

depth, profundity

66
Q

la leche (1334)

A

milk

67
Q

la consideración (1335)

A

consideration, regard

68
Q

el premio (1337)

A

prize, reward

69
Q

el nacimiento (1339)

A

birth, origin

70
Q

el invierno (1340)

A

winter

71
Q

el diciembre (1341)

A

December

72
Q

el comportamiento (1343)

A

behavior, conduct

73
Q

la crítica (1344)

A

criticism, critique

74
Q

el fuego (1346)

A

fire, gunfire

75
Q

la tendencia (1347)

A

tendency, style

76
Q

la norma (1349)

A

standard, pattern, norm

77
Q

la rueda (1352)

A

wheel

78
Q

el puente (1353)

A

bridge

79
Q

el rasgo (1355)

A

feature, trait

80
Q

el cuento (1357)

A

story, tale

81
Q

el signo (1359)

A

sign, mark, symbol

82
Q

la señal (1360)

A

signal

83
Q

la campaña (1362)

A

campaign

84
Q

el puerto (1364)

A

port, harbor

85
Q

la aventura (1366)

A

adventure

86
Q

la marca (1370)

A

mark, brand, trademark

87
Q

la ilusión (1372)

A

illusion, hope, dream

88
Q

la compra (1374)

A

shopping, buy, purchase

89
Q

la inteligencia (1375)

A

intelligence

90
Q

la virtud (1378)

A

virtue, quality

91
Q

el remedio (1379)

A

alternative, cure, solution

92
Q

el territorio (1382)

A

territory

93
Q

la facultad (1383)

A

faculty, ability

94
Q

la fotografía (1385)

A

photograph

95
Q

el techo (1386)

A

roof

96
Q

la conducta (1388)

A

conduct, behavior

97
Q

el salto (1391)

A

jump, hop, skip

98
Q

el pan (1392)

A

bread

99
Q

la disposición (1398)

A

disposal, disposition

100
Q

el general (1400)

A

general