Week 7 Flashcards Preview

Frans > Week 7 > Flashcards

Flashcards in Week 7 Deck (424)
Loading flashcards...
61

dwingend vragen/protesteren

réclamer

62

Hij vraagt dringend om een factuur.

Il réclame une facture.

63

een uitdaging

un défi

64

het onheil/het kwaad

le méfait

65

pleiten voor/aandringen

prôner

66

herstellen/beteren/helen/leven verbeteren

rétablir

67

het beenmerg

la moelle

68

een lekker ding
een mooie jongen/meisje

un canon

69

knap zijn

être canon

70

de gezonde mensen

les bien-portants

71

genezen

guérir

72

naarvoren brengen/opschieten met

avancer

73

een hypothese naarvoren brengen

avancer une hypothèse

74

opschieten met een werk

avancer un travail

75

verbazingwekkend/verwonderlijk/buitengewoon

prodigieux/prodigieuse

76

ontgiften

détoxifier

77

zuiveren

purifier

78

aanbevelen/aanraden

préconiser

79

de schade

le dégât

80

De storm heeft schade veroorzaakt.

La tempête a causé des dégâts

81

de geluidshinder

la nuissance sonore (v)

82

orgaanvlees

les abats

83

vasten/niet eten

jeûner

84

topsporters

des sportifs de haut niveau

85

een atleet

un(e) athlète

86

de genezing

la guérison

87

uitgesloten/geen optie!!

hors de question

88

de pijn/verdriet

la douleur

89

zijn verdriet te boven komen

surmonter sa douleur

90

inslikken

avaler