הנחות: פעלים Flashcards Preview

Words > הנחות: פעלים > Flashcards

Flashcards in הנחות: פעלים Deck (12)
Loading flashcards...
1

consider

להחשיב / לשקול

2

think

לחשוב

3

say

לומר

4

view

לראות (השקפה)

5

believe

להאמין

6

allege

לטעון

7

deem

להעריך / לסבור

8

argue that

לטעון ש-

9

assume

להניח

10

claim

לטעון

11

regard

להחשיב / להתייחס

12

maintain that

לגרוס כי-

Decks in Words Class (60):