קישור: תכלית - כדי ש Flashcards Preview

Words > קישור: תכלית - כדי ש > Flashcards

Flashcards in קישור: תכלית - כדי ש Deck (2)
Loading flashcards...
1

in order to

על מנת

2

so that

כדי ש-

Decks in Words Class (60):