קישור: סיבה - בגלל Flashcards Preview

Words > קישור: סיבה - בגלל > Flashcards

Flashcards in קישור: סיבה - בגלל Deck (11)
Loading flashcards...
1

because

בגלל

2

thanks to

הודות ל-

3

seeing that

מאחר ו-

4

in view of

לאור

5

due to

מפני

6

on account of

בגלל

7

as

מאחר

8

as a result of

כתוצאה מ-

9

since

מאחר ו-

10

owing to

הודות ל-

11

for

מפני ש...

Decks in Words Class (60):