חדש Flashcards Preview

Words > חדש > Flashcards

Flashcards in חדש Deck (24)
Loading flashcards...
1

Diversity

גיוון מגוון

2

Anniversary

יום השנה

3

Abbreviation

קיצור ראשי תיבות

4

Donation

תרומה

5

Doses

מנות (צריכה) לדוגמא מנת חלבונים

6

Handle

ידית

7

Worsened

הורע

8

Floated

צף

9

Alert

להתריע

10

To invest

להשקיע

11

To enforce

לאכוף לשלוט

12

Captives

שבויים

13

Nobles

אצילים

14

Grain

גרעין, גרגיר תבואה

15

Excuses

פטורים, משוחררים

16

Prominent

בולט ידוע חשוב

17

Designated

מיועד ל, מוכן ל

18

Illuminated

מואר

19

Duplicated

משוכפל זהה ל

20

Intimidated

מאולץ (בעל כורחו, באיומים)

21

Conservation

שימור

22

Contemplation

התבוננות מחשבה

23

Confrontation

עימות התעמתות

24

Congestion

צפיפות

Decks in Words Class (60):