נחרצות: הכי Flashcards Preview

Words > נחרצות: הכי > Flashcards

Flashcards in נחרצות: הכי Deck (4)
Loading flashcards...
1

the best

הכי טוב

2

the most

הכי

3

the ____est

הכי

4

the worst

הכי גרוע

Decks in Words Class (60):