יחסים: מילים חשובות נוספות Flashcards Preview

Words > יחסים: מילים חשובות נוספות > Flashcards

Flashcards in יחסים: מילים חשובות נוספות Deck (4)
Loading flashcards...
1

the former

הקודם

2

...than...

מאשר

3

the latter

האחרון

4

respectively

בהתאמה

Decks in Words Class (60):