קישור: תוצאה - לכן Flashcards Preview

Words > קישור: תוצאה - לכן > Flashcards

Flashcards in קישור: תוצאה - לכן Deck (7)
Loading flashcards...
1

therefore

לכן

2

consequently

עקב כך

3

that is why

הסיבה לכך ש-

4

thus

כך ש-

5

as a result

וכתוצאה

6

hence

לפיכך

7

so

ולכן

Decks in Words Class (60):