A2 - B1 - Belangrijke Uitdrukken Flashcards Preview

Nederlands Woorden > A2 - B1 - Belangrijke Uitdrukken > Flashcards

Flashcards in A2 - B1 - Belangrijke Uitdrukken Deck (55)
Loading flashcards...
1

1) Ik ben het _ _ auto problemen

2) Ik heb er _ _ _ _ auto problemen

3) Zij _ de situatie verrassend goed _

4) Zij _ het niet meer _

1) omgaan met (I am coping / dealing with car troubles)

2) mee te maken met (I am dealing with / experiencing car troubles) meemaken

3) pakte aan (She handled the situation surprisingly well) aanpakken

4) kan aan (she can't handle / take it anymore) aankunnen

2

Ze hebben maar liefst..

They have no less than..

3

ik ga uit van 30 mensen

I'm assuming 30 people

4

De vrouw wil aandacht.  Je kan haar niet meer negeren

Zeg het op een andere manier

ergens niet omheen kunnen i.e. je kunt haar niet meer ergens omheen

 

"…Maar na drie jaar in Peking, kon ik er niet omheen."

you cannot ignore it any longer you need to accept the situation "...But after three years in Beijing, I had to come to grips with it (couldn't ignore it anymore)"

5

Daar gaat het mij niet om

That is not what I mean; explanation: mainly used when someone tries to make something clear and the other starts filling things in. After this sentence, very often a further explanation will follow to explain what it is all about.

6

Het _ _ _ _ om te bakken!

Dat ligt mij niet zo

I don't have a talent for this; explanation: someone does not have a talent for this. But it is also used as an excuse for not doing something.

7

op prijs stellen

appreciate

8

Oke! Dat is het voor vandaag dan... 

Zeg dit op een andere manier

Dan houd ik het voor gezien

Ok I'll call it a day then

9

Laat maar!

Zeg maar op een andere manier

dat gaat je niets aan

that's none of your business! / that doesn't concern you

10

het wordt verondersteld geweldig te zijn het hoort te zijn geweldig -check other?

it's supposed to be great

11

I do not see that it will work out OR I think that it will not work out; explanation: this indicates that someone is negative towards something. Even not willing to cooperate.

Dat zie ik niet zitten

12

op pad

on the road

13

Ik moet werk inhalen!

I need to catch up on work!

14

Hoe heb je het doorgebracht?

How did you spend it? (i.e. holidays)

15

minstens zo belangrijk er moeten minstens tien cursisten

at least as important there must be at least ten students

16

Vermoedelijk ben ik gewoon thuis

I will likely just be at home

17

ophouden met ophouden te bestaan

to stop cease to exist

18

de mate waarin

the extent to which

19

moest ze wennen AAN de klimaat

she had to get used TO the climate

20

Heb ik me in Amsterdam gevestigd

I settled in Amsterdam

21

onder andere (o.a.)

among other things

22

optreedt de politie hoeft niet op te treden optreden (trad op, opgetreden)optraden

occurs the police do not have to act performance (performed) occurred / performed

23

dol zijn op

love

24

afstappen op Hij is afgestopt op zijn managerHij stapt op iedereen af

to approach He approaches everyoneHe has turned to his manager

25

burgerlijke staat

martial status

25

mentale toestand

mental state

26

the later it is in the day, the busier it will be

hoe later het op de dag is, hoe drukker het zal zijn

27

het vond plaats in Canada het speelt zich af in Canada

it took place in Canada it was set in Canada

29

grenzen te stellen

to set boundaries

29

That you can be yourself / can express your passion

ik kan mijn ei erin kwijt