A2-B1 belangrijke woorden (old) Flashcards Preview

Nederlands Woorden > A2-B1 belangrijke woorden (old) > Flashcards

Flashcards in A2-B1 belangrijke woorden (old) Deck (182)
Loading flashcards...
1

aflopen

expire

2

afwijzen / afgewezen!

reject / rejected

3

afwijken

deviate

4

verwijzen

refer

5

behoren tot

belong to

6

instelling

institution

7

ontslaan

fire (someone from their job)

8

tegelijk

simultaneously

9

onderscheiden

distinguish

10

aanname / veronderstelling

assumption

11

betrokken zijn bij
betrek

be involved in
involve

12

waarderen

appreciate

13

op prijs stellen

appreciate

14

voeren
uitvoeren

to feed (a cat)
execute / carry out

15

uitvoerig

comprehensively

16

laten zien

show something (informal)

17

oorzaken (n)
veroorzaken (v)

causes
to cause

18

hek

fence

19

takken

branches

20

op pad

on the road

21

gauw

soon

22

voorkomen

to prevent

23

voorzien

to provide

24

indeling

layout

25

overeenkomst

agreement

26

afnemen

decrease

27

dalen

drop

28

toenemen

increase

29

stijgen

increase / rise

30

Ik moet werk inhalen!

I need to catch up on work!