B1 - B2 - Belangrijke Nouns / Adjectives Flashcards Preview

Nederlands Woorden > B1 - B2 - Belangrijke Nouns / Adjectives > Flashcards

Flashcards in B1 - B2 - Belangrijke Nouns / Adjectives Deck (170)
Loading flashcards...
1

uiting

an utterance / expression

2

de bewering

the claim

3

beledigen

to insult

4

keurig

neat / tidy

5

betrouwbaar

reliable

6

neiging

tendency

7

ondergeschikt

subordinate

8

benadruk

emphasize

9

voertuig

vehicle

10

gevolgen

consequences / effects

11

uiterlijk

appearance

12

aaneengesloten

consecutive

13

boren / gebord

drill / drilled

14

is bevoegd / zijn bevoegd

is authorized

15

tandzijde tandvlees

dental floss gums

16

zoetwater

fresh water

17

vervoerd

transported

18

onderdelen

components

19

zelfstandig / onafhandelijk

independant

20

toegangelijk

accessible

21

vleermuizen

bats

22

voldoende

sufficient

23

de sloot

the ditch

24

het dal

the valley

25

de struik

the bush

26

het vermogen

the ability

27

omzet / winst

turnover / profit

28

dalen / is gedaald / afdalen / afgedaalde

drop / has dropped / descending / descended

29

tegenstelling

opposition

30

gewoonte

habit