A2 - B1 - Belangrijke Werkwoorden Flashcards Preview

Nederlands Flashcards (Methode Nederlands voor Hoogopgeleide Anderstaligen) > A2 - B1 - Belangrijke Werkwoorden > Flashcards

Flashcards in A2 - B1 - Belangrijke Werkwoorden Deck (72)
Loading flashcards...
1

aflopen

expire

2

afwijzen / afgewezen!

reject / rejected

3

afwijken week af / afgeweken

deviate deviated

4

verwijzen

refer

5

behoren tot

belong to

6

tegelijk

simultaneously

7

betrokken zijn bijbetrek

be involved ininvolve

8

waarderen

appreciate

9

op prijs stellen

appreciate

10

voerenuitvoeren

to feed (a cat)execute / carry out

11

uitvoerig

comprehensively

12

laten zien

show something (informal)

13

oorzaken (n)veroorzaken (v)

causesto cause

14

gauw

soon

15

voorkomen

to prevent

16

voorzien

to provide

17

afnemen

decrease

18

dalen

drop

19

toenemen

increase

20

stijgen

increase / rise

21

ik zal het idee _ 

ik _ dat als onwaar

bij nadere _

overwegen / overwogen (to consider (buying something))

beschouw (beschouwen / beschouwd - considered i consider (regard) that...)

beschouwing (after further consideration)

22

opstellen

to draw up

23

overigens / bovendien

moreover

24

trilt

vibrates

25

bijhouden

to keep up

26

zorgt ervoorzorgvuldig

takes care of itcarefully

27

althans

at least (non-numbers - i.e. at least where it concerns... at least not in the case of..)

28

besteden aan

devote / spend time on

29

verdienen

to earn

30

opleveren

to produce / yield / generate (i.e. kostenbesparingen opleveren,