A2 - B1 - Belangrijke Nouns / Adjectives Flashcards Preview

Nederlands Woorden > A2 - B1 - Belangrijke Nouns / Adjectives > Flashcards

Flashcards in A2 - B1 - Belangrijke Nouns / Adjectives Deck (107)
Loading flashcards...
1

In dit gebouw zien we een oude overheids_

instelling (institution) 

2

aanname / veronderstelling

assumption

3

uitvoerig

comprehensively

4

oorzaken (n)veroorzaken (v)

causesto cause

5

hek

fence

6

takken

branches

7

indeling

layout

8

overeenkomst

agreement

9

ramp

disaster

10

instorting

collapse

11

voorstel

proposal

12

misleidend

misleading

13

vertegenwoordiger

representative

14

beleid

policy

15

meederheid

majority

16

poging

attempt

17

gedoogverdraagzaamheid

tolerance

18

herrie

noise

19

golven

waves

20

wijk

district

21

voldoening

satisfaction

22

vergoeding

compensation

23

via via

door een tussenpersoon (intermediary)

24

geliefd

loved

25

stapel

pile

26

overbodig

unnecessary / redundant

27

fraai

beautiful / artful / lovely

28

uitrusting

equipment

29

het oordeel

the judgement

30

vuil

dirt