B1 - B2 - Belangrijke Uitdrukken Flashcards Preview

Nederlands Flashcards (Methode Nederlands voor Hoogopgeleide Anderstaligen) > B1 - B2 - Belangrijke Uitdrukken > Flashcards

Flashcards in B1 - B2 - Belangrijke Uitdrukken Deck (84)
Loading flashcards...
1

hij kan zich niet beheersen

he can't control himself

2

ter sprake komen

Er is sprake van een toename...

...maar daar is geen sprake van

to bring up / raise

There are talks of an increase...

...but there is no mention of

3

en probeer ze later weer voor de geest te halen

Ik kan me nog het debat met de Britse premier Tony Blair voor de geest halen,

and try to recall them later

I remember the debate in this House with British Prime Minister Tony Blair

4

een marge van

a margin of

5

slecht mee omgaan

to handle it badly

6

draagt de verantwoordelijkheid

bears the responsibility

7

maak misbruik van misbruiken

take advantage of to abuse

8

wat heeft dat ermee te maken?

what does that have to do with it?

9

om het hoofd boven water te houden

to keep your head above water

10

af te komen

kwijtraken

to get rid of

11

ten opzicht

with respect to

12

kan daarmee in de verdrukking komen

can come under pressure

13

met betrekking tot

concerning

14

Ben je het eens met....

Do you agree with ....

15

verleggen (we moeten de focus verleggen)

to shift (the focus)

16

ste je te wankelen stromelde / struikelen

you stagger stumble

17

wat u opvalt wat valt je op?

what you notice what do you notice?

18

met mate

with moderation

19

er gaat nergens over

it's not about anything

20

nogal eens wennen

it takes some getting used to

21

af te krijgen

to finish

22

to make an effort (commitment) to make an effort (physical)

zich inspannen / inzetten moeite doen

23

to deal with

omgaan met

24

to take care of

ermee omgaan zich bezighouden met

25

in terms of

qua

26

permanent damage

blijvende schade

27

in moderation

met mate

28

with respect to

ten opzicht

29

het valt wel mee

it's not too bad / it's not a big deal

30

er slaat nergens op

it makes no sense