B1-B2 lastig (old) Flashcards Preview

Nederlands Woorden > B1-B2 lastig (old) > Flashcards

Flashcards in B1-B2 lastig (old) Deck (33)
Loading flashcards...
1

to make an effort (commitment) to make an effort (physical)

zich inspannen / inzetten moeite doen

2

to deal with

omgaan met

3

to take care of

ermee omgaan zich bezighouden met

4

in terms of

qua

5

appearance

uiterlijk

6

negotiation

onderhandeling

7

dental floss

tandzijde

8

after all

immers

9

components

onderdelen

10

opposition

tegenstelling // oppositie

11

to agree to

afspreken / afgesproken om

12

considerably

aanzienlijk

13

furnished

ingericht

14

contaminated

verontreinigd

15

gradually

geleidelijk // langzamerhand

16

in particular

met name

17

permanent damage

blijvende schade

18

common sense

gezond verstand

19

in moderation

met mate

20

transfer // transferred

overdracht // overgedragen

21

to refuse

weigeren

22

to deny

ontkennen

23

utilization

benutting

24

unjustified

onterecht

25

with respect to

ten opzicht

26

gradually

geleidelijk

27

in particular

met name

28

het valt wel mee

it's not too bad / it's not a big deal

29

common sense

gezond verstand

30

er slaat nergens op

it makes no sense