B1 - B2 - Belangrijke Werkwoorden Flashcards Preview

Nederlands Woorden > B1 - B2 - Belangrijke Werkwoorden > Flashcards

Flashcards in B1 - B2 - Belangrijke Werkwoorden Deck (108)
Loading flashcards...
1

bewaren

to keep / store / preserve

2

beweren (v)

beweerde / beweerd (v)

claim

to claim

claimed (niet schuldig te zijn)

3

toegeven (aan)

gaf toe / toegegeven

to admit / own up to / to give in (surrender something)

gave in / admitted

4

waarnemen

to perceive

5

telkens

every time

6

knikken

to nod

7

elders

elsewhere

8

begeleiden

to accompany / guide / mentor

9

zowat

about (this many people die of...)

roughly (ten times the amount of)

10

De planeet trok meteen mijn aandacht... het was __

boeien

captivating / intrigue

11

afleiden uit

deduce from / gather from / derive from

12

vermijden

to avoid

13

ontwijken

to dodge

14

aandringen

dringen

to urge / insist

to be pushed / pressed

15

benadruk

emphasize

16

aansporen

to urge

17

zich inspannen

zich inzetten

to make an effort

to be committed to

18

(zich) beseffen / realiseren

to realize

19

plakken

to stick

20

slaan sloeg / geslagen

to hit was beaten

21

kapotmaken

destroy

22

boren / gebord

drill / drilled

23

royaal

generously

24

is bevoegd / zijn bevoegd

is authorized

25

opschuiven (schoof, geschoven)

shove over (shoved, pushed)

26

iets aanpakken / aankaarten

to approach / address an issue

27

immers

after all

28

dienen / bedienen

to serve

29

oplossen

to resolve

30

vervoerd

transported