Amfenikoler Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Amfenikoler > Flashcards

Flashcards in Amfenikoler Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvem er amfenikolers amtagonsit?

Makrolider

2

Hvad er de to slags amfenikoler?

Chloramfenikol
Florfenicol

3

Hvad er chloramfenicols spektrum?

G+ staph
Actinomyces
Aerobe
Anaerobe
Intracellulær

4

Hvorfor må det kun bruges lokalt?

Det reagerer også i pattedyrs mitokondrie

5

Hvordan udvikles resistens?

Plasmidbetinget
Bakterie kan lave chloramfenicolalkyltransferase
Desuden nedsat permeabilitet over bakterievæg
Ændret aff til 50s

6

Hvad er indikationer til amfenikoler?

CNS infektion
Rigtig god til piller infektioner
Ledinfektioner hos hest

7

Hvad er bivirkninger?

Forlænget adm : knogæemarvsdepression hos kat især
Reversibelt ved stop
Ændret blodvolumen
Reagerer også i pattedyrs mitokondrie

8

Hvad er amfenikolers interaktioner?

P450 inducering
Indicerer metabolisme af digoxin, phenobarbital, propofol, primidon

9

Hvad er chloramfenicols ADME profil?

Kun lokalt. PO
30-50% pb
Meget lipofilt
Non-ioniseret og høj vd mellem 1 og 2,5.
Krydser placentabarriere
Lever

10

Hvilke dyrearter er florfenicol godkendt til?

Svin
Kvæg
Fisk

11

Hvad er tilbageholdelsestid på florfenicol?

28 dage

12

Indikationer på florfenicol ?

BRD
BRD
Swine resp disease

13

Florfenicol ADME

Im
Mest potent
God vd
Ingen merabolisme!
Nyrer

14

Hvilket stof metaboliseres ikke?

Florfenicol
Udskilles via nyrer

15

Hvad er bivirkninger ved florfenicol?

Kan hive anæmi pga manglende para-nitrogruppe

16

Hvad er amfenikolers virkningsmekanisme?

Blokerer peptidyltransferasen ved at sætte sig på 50s af rinosom. Tæt på makrolidernes sted -antagonisme