Anæstetika Generelt Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Anæstetika Generelt > Flashcards

Flashcards in Anæstetika Generelt Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hvad er formål med præanæstesi? 3

Ophæve smerteperception
Berolige patient
Facilitere håndtering

2

Hvilke 3 typer lægemiddel indeholder en god præanæstesi?

Sedativum
Parasympatolytikum
Analgetikum

3

Hvilke indikationer bruges anæstesi til?

Ophævelse af smerteperception
Immobilisering

4

Hvordan opdeles anæstesi typemæssigt?

Generel: inhalation og injektion
Regional: lokal, regional perifer central

5

Hvad er defintion på generel og regional anæstesi (og derfor også forskellen?)

Generel: kontrollerer reversibel cns depression
Regional: reversibel desensibilering af lokalt område

6

Hvor i hjernen opfattes smerte?

Cerebral cortex

7

Hvilke nerveender er involveret i smerteperception?

A delta og c aff

8

Hvilke 3 lægemidler kan lave en komplet anæstesi?

Ketamin
Thiopental
Pentobarbital

9

Hvilke lægemidler bruges helst til induktion af anæstesi (3 stk)

Barbiturater>ketamin>opioider

10

Hvad bruges CO2 til under anæstesi?

Regulering af vasodilation, dvs fordeling af lægemiddel

pH nedreguleres så ioniseringsgrad ændres for lægemiddel

Klinik: resp op, minutvol op, BT op

11

Hvilke 5 virkningsmåder i CNS har anæstesi?

Regulation af transmittere til
Reuptake hæmmere
Receptor blokkere
Release inhibitorer
Inhibering af syntese
Forbedring af signalstof receptor signalering

12

Hvor i hjernen hæmmes aktivitet? 2

Formatio reticularis
Hippocampus

13

Hvordan er potens knyttet til fedtppløselighed?

Overtog Meyer. Joere lipofil jo højere potens

14

Hvilke stoffer kan hhv let-vanskelig passere BBB?4 + 4

Let: vand, CO2, o2, lipofile stoffer
Vanskelig: stor, ioniseret !!!!, hydrofil, ab!

15

Hvordan defineres stadie 1? Parametre

Irregulær vejrtrækning, lille pupil, variabel øjenposition, pupilrefleks bevaret

16

Hvordan er stadie 2?

Irregulær vejrtrækning større pupil, midtfor med reflekser der er palperbare, synkerefleks intakt, svært at bevare muskeltonus, nogle respons til stimulering, aftagende lacrimation af øjet

17

Hvordan beskrives stadie 3a?

Regulær vejrtrækning , lille pupil, øje er gemt, pupilrefleks aftagende, corneal refleks kun nede ved glottis, begynde tørre øjne, meget besvær med muskeltonus, lille/ingen respons på stimuli, viscerale tradition reflekser

18

Hvordan beskrives stadie 3b?

Overfladisk regulær vejrtrækning, stor pupil, øje titter frem, lille øjerefleks

19

Hvilke kliniske tegn bruges til at bedømme anæstesidybde?
Cardiovskulære system 3

Hjertefrekvens og rytme
Sæimhinder
Kapillærfyldningstid

20

Hvilke kliniske tegn bruges til at bedømme anæstesidybde?
Resp

Resp frekvens

21

Hvilke kliniske tegn bruges til at bedømme anæstesidybde?
Øjet 4

Position og bevægelse
Pupilstr og reaktion på lys
Palperbare refleks
Cornea refleks

22

Hvilke kliniske tegn bruges til at bedømme anæstesidybde?
Muskulatur

Tonus i kæbe eller lemmer

23

Hvilke anæstetika har ikke analgetisk effekt? 5

Halothan
Propofol
Barbiturater
Isofluran
Metomidat

24

Hvilke anæstetika har analgetisk effekt?3

N2o
NMDA antagonister
Opioider