Antibiotika MC samletūüė≥ Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Antibiotika MC samletūüė≥ > Flashcards

Flashcards in Antibiotika MC samletūüė≥ Deck (37)
Loading flashcards...
1

MC: urin pH har indflydelse på elskerindens af sulfonamider?

Ja

2

Sulfonamider passerer ikke BBB?

Nej

3

Sulfonamider kan give anledning til KCS

Ja

4

Sulfa-TMP komb er bacteriocide?

Ja

5

Sulfonamider er kun effektive over for gram + bakterier

Nej

6

Ru tåler ikke sulfonamider

Nej

7

MC: Sulfonamider påvirker folinsyresyntesen i bakterier?

Ja

8

Tetracykliner b√łr administreres langsomt IV

Nej

9

Galden har er h√łjere niveau af tetracyklin end plasma

Ja

10

Tetracyklin er er smalspektret ab

Nej

11

Slagtesvin tåler ikke tetracykliner

Nej

12

Tetracykliner kan være vævsirriterende

Ja

13

Tetracykliner b√łr indgives med rigelige m√¶ngder m√¶lk

Nej

14

Ru s vomflora kan hæmmes af behandling med tetracykliner

Ja

15

Doxycyklin udskilles ikke med fæces

Nej

16

Aminoglycosider er bakteriocide

Ja

17

D√łvhed kan v√¶re en bivirkning ved aminoglykisidbehandling

Ja

18

Aminoglykosider udskilles via nyrer

Ja

19

Aminoglykosider binder til rubidiummets 50s enhed

Nej

20

Aminoglycosider metaboliseres primært i lever

Ja

21

Neomycin har ingnw effekter g- bakterier

Nej

22

PAE er relevant ved behandling med Aminoglycosider

Ja

23

Makreller inhiberer proteinsyntesen

Ja

24

Makreller binder 50s ribosomenhed

Ja

25

Lincoasmider er sgonister til makrolider

Nej omvendt

26

Clindamycin optages i makrofager

Ja

27

Im af makrolider irriterer

Ja

28

Cephalosporiner og lincosamider har samme virkningsmekanisme

Neeeeej

29

Makrolider udskilles primært i tåreflåd

Nej

30

Lincosamider er meget ototoksiske

Nej

31

Spiramycin er et tetracyklin

Nej

32

Chloramfenicol er f√łrstevalg til behandling sf status epilepticus hos hund

Nej

33

Florfenicol virker ved at hæmme bakteriers folinsyredannelse

Nej

34

Kvæg tåler ikke behandling med florfenicol

Nej

35

Florfenicol udskilles renalt

Ja

36

Florfenicol kan anvendes til behandling af infektioner i luftvejene

Ja da

37

Chlorfenicol kan ikke krydse BBB

Nej