Inhalationsanæstetika Lægemidler Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Inhalationsanæstetika Lægemidler > Flashcards

Flashcards in Inhalationsanæstetika Lægemidler Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvilket gas-anæ kan mn ikke bruge til svin og hvorfor?

Halothan da det kan give malign hypertermi

2

Hvirfor bruges halothan ikke sammen med katekolaminer?

Inducerer præmatur ventrukulær ekstrsystoler

3

Hvad skal man huske med halothan? Og hvorfor bruges det ikke?

Hepatotoksisk pga sænket perfusion og reaktive metabolitter
Risiko for intrakranielt tryk

4

Hvordan adskiller halothan sig fra de andre mht metabolisme?

De andre metabolismernes ikke. Halothan metaboliseres 20-40% i lever.

5

Hvilke gas anæstetika er vigtige?

N2O
Isofluran
Enfluran
Sevofluran
Halothan

6

Hvad er Mac af de forsk inhalationsanæstetika?

Halothan 2,9
Isofluran 1-2
Enfluran 1-2
Sevofluran under 1
N2o under 1

7

Hvilket i a er epileptogent? Pg hvor?

Enfluran.
Ansigt og ekstremiteter

8

Hvilke i a er mest brugt? Både til taske og kritisk syge?

Isofluran begge dele

9

Hvad bruges n2O til?

Adjudant

10

Hvor metaboliseres n2o? Og til hvad?

Tarm til n2 og frie radikaler

11

Kan isofluran bruges med catecholaminer?

Ja da!

12

Potentierer isofluran effekt af andre lægemidler? Hvilke?

Ja neuromuskulære blokkere

13

Hvad bruges methoxyfæitan til?

Bruges ikke😜

14

Hvor metaboliseres sevofluran og til hvad?

Lever p450 til F-metabolitter

15

Er sevofluran meget vævsopløseligt?

Nej

16

Hvilke i a øger intrakranielt tryk og hvilke har ikke effekt herpå?

Øger tryk: halothan, sevofluran, n2o hvis alene

Isofluran og enfluran øger ikke tryk