Anæstetika Inhalationsanæstetika Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Anæstetika Inhalationsanæstetika > Flashcards

Flashcards in Anæstetika Inhalationsanæstetika Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hvad bruges opløselighedskoefficient til?(blod:væv) og hvad betyder en hhv lav ratio?

Hvor meget der distribueres til væv. Lav opløselighedskoefficient betyder kort induktion og opvågning samt dybde let at regulere.

2

Hvilke inhalationslægemidler er vigtige?

Isofluran
Enfluran
Sevofluran
Halothan
N2O

3

Beskriv virkningsmekanismen af gas-anæstetika

Volumenekspansion påvirker lipiddobbrltlaget og hiver en mere henflydende cellemembran der mindsker den axonale ledning og nedsætter frigivelsen af neurotransmittere

4

Hvilke gas-anæstetika har lav respektiv høj blid-gasfordelingskiefficient? Rækkefølge

Halothan(over 2)>enfluran>isofluran(mellem 1 og 2)> sevofluran>n2o(under 1)

5

Hvad er MAC?

Minimum alveolær koncentration der skal til for st forhindre smertestimuli-respons i 50% af patienterED50

6

Hvilke kontraindikationer og komplikationer kan der være ved gas-anæstesi?

Reduceret compliance
Intrakranielt tryk pga øget blodflow
Lever og nyrer
Nedsat gfr giver øget plasma-urea, creatinin og uorganisk fosfat
Nedsat sympatisk tone og myocardial aktivitet og blodtryk
Potente vasodilatorer

7

Hvad bruges fordelingskoefficient (blod:gas) til?

Hastighed af de forskellige processer: induktion af anæstesi, opvågning og ændring af dybde. Jo mindre jo hurtigere