Hjertelidelser Og Behandling Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Hjertelidelser Og Behandling > Flashcards

Flashcards in Hjertelidelser Og Behandling Deck (37)
Loading flashcards...
1

Hvilke lægemidler ville man bruge til kronisk hjerteinsufficiens ? Hvor preload og afterload skal reduceres

Vasodilatorer: ACE hæmmere eller calciumkanalblokkere

Positivt inotrope: hjerteglykosider, fosfordiesterasehæmmre

Forebyg Na og h2o retention: diuretika og reduceret saltindtag

2

Hvordan er det nu lige aktionspotentialet forløber? Fase 0-4

0: depolarisering-> Na influx
1: repolarisering
2: plateau -repolarisering (release af intracellulært Ca2 (sarcoplasma reticulum)
3. Repolarisering (aktivering af kontraktilt apparat
4: hvilepotentiale

3

Hvad styres det cardiganer output af? Og hvilke mekanismer?

Hjertefrekvensen: styres af autonom nervesystem
Kontraktionskraft:
Styres af preload(Frank starlings lov) stræk inden og slutdiastolisk volumen
Afterload: spændingen blodet pumpes med og systolisk ventrikelspænding

4

Hvad er der på hjerteinsufficiens?

Hjertet kan ikke opretholde et tilstrækkeligt minutvolumen. Bedst vævsperfusion og o2 mangel i væv/organer

5

Hvad er de primære typer for hjerteinsufficiens ? 4

Infektion
Traume
Iskæmi
Kongenital

6

Hvad er de sekundære typer af hjerteinsufficiens ?6

Infektion
Traume
Cor pilninger
Anæmi
Hypertension
Iatrogen

7

Hvad er symptomer på dårligt hjerte? 7

Dyspnø
Tachycardi
Arytmier
Ødemer
Træthed
Hoste
Vægt

8

Beskrive den onde cirkel ift kompensatoriske mekanismer

Symptomer stimulerer renin-angiotensinsystem der medfører øget hjertefrekvens, kontraktion sf arterier og vener, væskeretention og jaøøøh det er jo præcis det symptomer er!

9

Hvilke slags lægemidler bruger man til hjertemidler? 4

Antiarytmika
Inotrope: glykosider, PDE hæmmere, beta agonister
Diuretika
Vasodilaterende

10

Hvilke hjerteglykosider er der?

Digoxin og quabain

11

Hvad er hjerteglykosider virkningsmekanisme?

Hæmmer Na/K-ATPasen

12

Hvad er de 2 farmakologiske virkninger af hjerteglykosider ?

1. Kontraktilitet øger output
Giver reflektorisk perifer vasodilation så væskeperfusion øges og Renault blodflow normaliseres
Sympaticus sænkes og para øges

2. Intracellulært K+ sænkes og giver øget eksibilitet/arytmier

13

Hvad er forskellen på hjerteglykosiderne quabain og digoxin ift
Anvendelse(hyppighed og lidelse)
Potens
PO optagelse
TI

Quabain er mest potent, dårlig PO, ringe anvendelse men til akut og smalt TI

Digoxin er meget anvendt, 70-90% PO, kroniske hjerteinsufficiens -> refraktær og smalt TI

14

Hvilke fosfordiesterasehæmmere er der? 3

Inamiron
Milrinon
Pimobendan

15

Hvad er pimobendans virkningsmekanisme ?

Øger myocardiets følsomhed for ca2 og hæmmer fosfordiesterase 3. Det vasodilaterer og øger derfor kontraktion

16

Hvad ophæver pimobendans effekt? 2

kontraktionsevnen hæmmes af calcium blokker verapamil og
Beta antagonisten propanolol.

17

Hvad er ADME profil for pimobendan? Inotrop

60% PO. Reduceret med foder
D: 90% pb
Lever og aktiv metabolit
Fæces

18

Ændrer foder optagelse af pimobendan inotrop?

Ja reducerer

19

Hvad gør beta adrenerge dobutamin til et inotropisk hjertemiddel? Virkningsmekanisme

Stimulerer adenylatcyklase cardiomycit
Øget cAMP og ca2 giver øget kontraktion

20

Hvilke vasodilaterende lægemidler er der? 4

ACE hæmmere
Calciumkanalblokkere
NO donorer
Aldosteronantagonister

21

Hvorfor bruger man vasodilaterende lægemidler ved hjerteinsufficiens?

De modvirker de kompensatoriske ændringer ved at vasodilatere perifert så der er nedsat modstand og derfor aflaster hjertet

Kompensatorisk ændring er kontraktion og væskeretention

22

Hvad betyder ACE hæmmer og hver virkningsmekanisme ? Og derfor også farmakologisk virkning??

Angiotensin converting enzyme hæmmer

Nedsætter angiotensin 2. Nedsætter aldosteron og ADH og dvs bedst retention af vand og salte i nyrer . Blodvolumen ændres ikke så vasokonstriktion modvirkes

23

Hvad er ACE s effekt på hjertet? 2

Belastning nedsættes
Hæmodynamik forbedres

24

Hvordan ændres det kliniske billede ved brug af ACE hæmmere ved hjerteinsufficiens ?

Symptomer aftager eller forsvinder og der kommer igen øget aktivitetsniveau og livsfolængende

25

Hvilke lægemidler er der under ACE hæmmer? 3 hvad er deres PO og påvirkes denne af foder?

Captopril 80% påvirkes
Benazepril 38% påvirkes IKKE
Enslapril 60% påvirkes IKKE

26

Hvad er VAVE ved brug af ACE hæmmere?

K besparende diuretika kan give hyperkalæmi

27

Hvad er calciumblokker verapamils virkningsmekanisme ?

Blokere ca 2 influx i excitable væv

28

Hvordan er verapamils virkningsmekanisme (ca blokker) tveægget???

Karvæg: ca influx blokeres og hæmmer kontraktion så preload sænkes og afterload sænkes og sænket BT

Hjerte: hæmmer kontraktion og hjertet arbejder mindre og iltforbrug sænkes og giver hjerteblok og hjertestop

29

Hvad bruges pimobendan klinisk til?

Hund: dilateret cardiomyopati eller valvulær insufficiens

30

Hvad er nitroglycerins virkningsmekanisme?

CGMP øges intracellulært og giver nedsat kontraktion af karvæg så preload sænkes

31

Hvad er spironolactons virkningsmekanisme? Hvad bruges det til? Og hvad er farmakologisk virkning

Aldosteron antagonist. Forhindrer aldosteron i at stimulere en større natrium absorption fra de distale tubuli pg derved også mindre væske absorption. Natrium holder på væsken i lumen af tubuli.
Vasodilaterende

32

Hvordan er spironolacton et k besparende lægemiddel?

Natrium forbliver i lumen af tubuli (aldosteron antagonisme der forhindrer absorption af natrium) sammen med chlorid gør at k ikke bliver secerneret hertil og derfor forbliver

33

Hvilke effekter har spironolacton på hjertet?

Preload sænkes

34

Hvad skal man passe på med ved spironolacton?

Cave: hyperkalæmi

35

Hvad er indikationer for brug af spironolacton ? 3-4

Kronisk hjerteinsufficiens hvor man er refraktær over for ACE hæmmere og digoxin
Valvulær insufficiens
Dilateret cardiomyopati

36

Hvilke interaktioner er der for spironolacton? 2

Benazepril(ACE hæmmer) begge inhiberer aldosteron så der spares på k

Forlænger t1/2 af digoxin

37

Hvilke lægemidler vil man bruge til slut hjerteinsufficiens? 4

Hjertestop adrenalin
Loop diuretika (ødem)
Q-strofantin/quabain
Nitroglycerin