Antikonvulsiva Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Antikonvulsiva > Flashcards

Flashcards in Antikonvulsiva Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvilke 3 årsager er der til kramper?

1. Lokal ubalance mellem neurotransmittere-nedsat GABA
Øget GLUT
2. Forandringer i membranfunktion
Ændret Na/K. Ændret membranpermeabilitet
3. Forandringer i ekstracellulære ionkon

2

Hvilke typer kramper er der?2

Primær: idiopatisk
Fx epilepsi: ekstracellulært K stiger, ca falder og den neuronale eksibilitet øges, hvilket faciliteter initiering og spredning af kramper

3

Sekundær type af kramper?

Påviselig årsag
Encephalomyelitis
Meningitis
Hjerneiskæmi
Lokale læsioner
Metabolisk

4

Hvad er virkningsmekanismen bag antikonvulsiva?

Glut sænkes eller GABA øges
Øget GABA release og/eller GABA receptorfølsomhed
Hæmmer virkning af GLUT på NMDA receptorer
Hæmmer ca influx i nerveterminal -> nedsætter release af GLUT
Inaktiverer Na kanaler -> hæmmer depolarisering

5

Hvad er fenemal(phenobarbital) indikationer?

Kronisk behandling
Hund og kat

6

Hvad er virkningen af fenemal phenobarbital?

Øger GABA samt inhiberer GLUT
Mest potente middel med bredeste spektrum

7

Hvad er det mest potente antikonvulsiva ?

Fenemal phenobarbital

8

Hvad sænker fenemal effekten af??

Propanolol
Xylazin

9

Hvad gør man ved overdosis af fenemal?

Kul
Kunstig ventilation

10

Hvilke interaktioner er der med fenemal?

Inducerer p450 så andre lægemidler metaboliseres hurtigere
Også egne hormoner
Fx thyreoideahormoner

11

Hvad er bivirkninger ved fenemal?4

Megaloblastisk anæmi
Svimmelhed
Ataxi
Nystagmus

12

Hvad er indikationer for brug af primidon?

Til hund der er refraktær over for phenobarbital
Ikke kat-> glukoronoidkonjugeres
1/15 refraktære hunde responderer på dette

13

Hvad er forskel på primidon og fenemal?

2 aktive metabolitter: phenobarbital og PEMA

14

Hvad er bivirkninger ved primidon?

Som phenobarbital
Megaloblastisk anæmi
Svimmelhed
Nystagmus
Ataxi

15

Hvad er phenytoins virkningsmekanisme?

Blokerer Na kanaler
Nedsat GLUT og øget GABA

16

Hvad er indikationer for brug af pentobarbital ?

Refraktære tonisk-klonisk status epilepticus som ikke responderer på phenobarbital, primidon og phenytoin eller diazepam

17

Hvilke stofgeupper bruges som antikonvulsiva?2

Phenothiaziner og benzodiazepiner