Fluoroquinoloner Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Fluoroquinoloner > Flashcards

Flashcards in Fluoroquinoloner Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvad er spektrum?

1. Generations G-
2. Generations bredere
3 også anaerobe

2

Hvilke bakterier er resistente??3

Vet: e coli, enterobactericeae, proteus

3

Hvor er der stor koncentration?

Leukocytter så større konc i inficeret væv

4

Hvad bruges de til? Dyreart

Hest: god sikkerhedspolik
Hund og kat: især pyodermi

Husk unge dyr får dog ledproblemer
Går i makrofager
GI og mycoplasma

5

Hvorfor kan de bruges til både lever- og nytepatienter?

Det ene system tager over for det andet

6

Ved hvilke bakterier er de den vigtigste behandling humant?

Salmonella
Campylobacter

7

Hvilke interaktioner med andre stoffer?

Di og trivalente kationer chelatbinder så ABS bliver mindre

8

Hvad er bivirkninger ?

Resistens
Dyrt
Kramper
Ledsygdomme i unge dyr
Lamhed og ledelsesstrategi ses hos nogle hunde
Bruskudvikling
Terminal degeneration

9

Hvad er fluoroquinoloners virkningsmekanisme ?

Inhiberer dna replikation og transskription

Inhiberer dna gyrasen som normalt får kromosomet til at trække sig sammen igen efter replikation -> kromosomet kan sp ikke være i bakterien og bakterien dør