AB Generelt Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > AB Generelt > Flashcards

Flashcards in AB Generelt Deck (47)
Loading flashcards...
1

Hvilke ab har virkning på cytoplasmamembran?

Polymoxiner

2

Hvilke ab har virkning på proteinsyntese?

Aminoglycosider
Tetracykliner
Makrolider
Amfenikoler

3

Hvilke ab har virkning på dna

Sulfonamider
TMP
bQP
Fluoroquinoloner

4

Hvad er MIC?
Hvad er de påvirkede faktorer?3
Og hvad er ligegyldigt for MIC? 3

Minimum inhibitory concentration
Min hæmmende konc af er ab over for en given mikroorg målt i mikrogram/mL

Inoculum, medium, inkubationstid

Bakteriocide effekt af serumkomponent
Øget fagocytose af defekte bakterier
Ændring af pH i inflammationsvæv

5

Hvad er MBC?

Minimum bacteriocidal concentration

6

MAC?

Minimum antibiotic concentration plasma

7

Hvilke ab er i synergi? 1 og hvorfor?

Penicilliner og Aminoglycosider
Penicillinet ødelægger cellevæg

8

Hvilke ab har antagonistisk effekt?7

Makrolider og lincosamider
Makrolider og penicillin
Penicillin og tetracyklin
Penicillin og chloramfenikol
Aminoglycosider og tetracyklin
Aminoglycosider og chloramfenikol
Aminoglycosider og polymoxiner

9

Hvad kan bakteriel resistens skyldes? Og hvilke ab hører til?

1. Formindsket bakteriel lægemiddeloptagelse(tetracyklin)
2. Forøget bakteriel nedbrydning af lægemiddel(penicillin, aminoglycosider, chloramfenicol)
3. Formindsket bakteriel omdannelse af inaktivt lægemiddel til aktiv metabolit(flytocin)
4. Forøget konc. Af bakterielle metabolitter der besidder en lægemiddelantagonistisk virkning(sulfonamid)
5. Ændret mængde af lægemiddelreceptorer(TMP)
6. Formindsket receptoraff for lægemiddel(sulfonamid, TMP, streptomycin)

10

Hvilke ab har virkning på cellevæg?

Penicillin, cephalosporiner

11

Hvilke an virker ved at inhibere syntesen af essentielle metabolitter?

Trinethoprim
Sulfanamider

12

Hvorfor virker beta lactamer ikke over for nogle bakterier?

Hvis bakterierne producerer beta lactamase bliver AB neutraliseret

13

Hvilke ab er baktericidale?

Ab der virker på
DNA
Cellevægge
Davis Aminoglycosider
Cephalosporiner
Penicilliner
Quinoloner

14

Hvilke bakterier er bakteriostatiske?5

Dem der virker på proteinsyntesen
Dvs
Lincosamider
Makrolider
Penicoler
Sulfonamider
Tetracykliner

15

Hvilke AB virker mod anaerobe?4

Metronidazol
Penicilliner
Flouroquunoloner
Lincosamider

16

Hvad virker mod ejrlichia, rickettsia og chlamydia? 2

Tetracykliner
Flouriquinoloner

17

Hvad virker mod g negative?4

Cephalosporiner
Aminoglycosider
Flouroquinoloner
Polymyxiner

18

Hvad virker mod g plus?

Det meste

19

Hvad hedder anti staph penicillinerne?

Methicillin
Oxacillin

20

Hvad virker 1. Gen cephalosporiner godt mod?

G+

21

Hvad virker 2. Hen cephalosporiner mod?

G+ og lidt G-

22

Hvad virker 3. Hen cephalosporiner mod?

Bredt f+g- og pseudomonas

23

Hvad virker 4.gen cephalosporiner mod?

Ikke sp følsomme for beta lactamase og både g+ og g-

24

Hvad skal man være OB's på med beta lactamer?

De er ikke konc afhængige
Dvs der ses ikke yderligere reduktion i tiden for drab hvis man øger konc. Men forlænger gerne tid

25

Hvilke ab er konc afhængige?2

Fluoroquinoloner
Aminoglycosider

26

Hvilke to måder kan bakterier erhverve resistens på?

Mutation vertikal
Gen transfer horisontal

27

Hvilke 3 forsk måder kan gen transfer ske?

Transformation-frit dna optages af en anden bakterie
Transduktion -fag optager dna, indicerer bakterier og er derved mellemvært
Konjugation-direkte kontakt mellem bakterier->overførsel af plasmid

28

Hvilke to multiresistente bakterier har vi i Vet medicin?

Mrsa
Esbl producerede e coli

29

Hvilket lægemiddel er godt til intracellulære bakterier?

Doxycyklin

30

Hvad bruges i dk til iL. Intracellularis?

Tiamulin
Valnemulin

31

Hvad er de mest alm infektioner hos hund?

Hud/øre
Urinvej
Luftvejslidelser

32

Hvad er de mest alm infektioner hos kat?

Ansvesser/sår
Luftvejssygdomme

33

Hvad er den mest hyppige årsag til dyrlægebesøg med hund? Og hvad skyldes det(hvilken bakterie) i 90% af tilfældene?

Pyodermi
S. Pseudintermedius

34

Hvad forårsage sprits efternavn tit af?3

S. Pseudintermedius
Pseudomonas
Malassezia

35

Hvilke alm aerobe bakterier ses i bidsår/abscesser? 5

Streptococcus
Actinomyces
Staphylococcus
Enteribavtericeae
Rhodococcus equi

36

Hvilke alm anserobe bakterier ses i bidsår/abscesser?3

Bacteroides
Fusobacterium
Clostridium

37

Hvordan behandles absces?

Drænage, skylning og khlorhexidin

Syst påvirkning: clindamycin eller amoxicillin
Amoxicillin/clavulansyre

38

Hvad prædisponerer for urinvejsinfektioner?2

Cushings
Diabetes

39

Hvordan behandles lower UTI?2

Amoxicillin
Sulfa TMP

40

Hvordan behandles pyelonephritis?2

Amoxicillin /clavulansyre
Enrofloxacin

41

Hvad er alm infektioner hos heste? 4

Led og sår
Enteritis
Endometritis og metritis
Luftvejslidelser

42

Hvad er bakterie ved kværke hos hest?

Streptococcus equi subsp equi

43

Hvornår bruges ab flm kværke og hvilket?

Ved komplikationer som feber eller airsacculitis
Penicillin

44

Hvilken bakterie giver hranulomatøs pneumoni hos føl? Og hvad er behandling?

Rhodococcus equi
Erythromycin(makrolid) rifampicin(lipofilt)

45

Hvilke bakterier giver endometritis hos hopper?2

Streptococcus zooepidemicus
E coli

46

Hvad er de primære afens til entrecotes hos hest?

Salmonella
Clostridium

47

Hvordan behandles campylobacter?2

Erythromycin(makrolid)
Cipeofloxacin(fluoroquinolon)