Hormoner korticosteroider Flashcards Preview

Speciel Farmakologi > Hormoner korticosteroider > Flashcards

Flashcards in Hormoner korticosteroider Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hvad er glucocorticoiders farmakologiske virkning detaljeret?

Der er receptorer i alle celler.
Inducerer eller undertrykker trasnskription af regulerende proteiner
Inducerer trasnskription af antiinflammatoriske proteiner
Undertrykker transskription af proinflammatoriske proteiner

2

Hvilke stoffer hæmmer glucocorticoider syntesen af? 4-5

Cytokiner
NK
Cox NOSi, PLA2
Endothelin

3

Hvilke stoffer inducerer glucocorticoider syntesen af? 4

Lipocortin 1
Angiotensin converting enzyme
Na/K ATPasen

4

Hvad er glucocorticoiders virkningsmekanisme?

Proteinbundet i blod-> frigøres og passerer ved passiv duffusion gennem cellemembran og vindes i cytoplasma m/glucocorticoidreceptor hvor den aktiverede del så translokeres til cellekerne og kompleks bindes til DNA-> transskription af gen og efterfølgende syntese af targetårotwin er nu enten induceret eller hæmmet

5

Hvad er glucocorticoidernes antiinflammatoriske og immunosuppressive virkning?
1. Blodkar
2. Inflammatoriske celler
3. Inflammatoriske mediatorer
MANGE

1. Nedsat vasodilation
Vasokonstriktion på små kar
Nedsat ekssudation

2. Nedsat virkning af T hjælperceller
Reduceret proliferation af T celler pga nedsat pris af IL-2
Nedsat akk af leukocytter
Nedsat release af vævbeskadigede oxygenradikaler fra neutrofile og makrofager
Reducerer makrofagers evne til nedbrydning af intracellulære mikroorganismer
Nedsætter fibroblastfunktion
Nedsætter osteoblastfuntion og øger osteoclast
3. Nedsat syntese af cytokiner i makrofager
Nedsat syntese af Prostaglandiner og leukotriener
Nedsat komplement i plasma
Nedsat histaminrelease fra mastceller

6

Hvad er glucocorticoidernes ADME profil?

PO. IM. IV. Intraartikullrt. Aerosol
Proteinbundet af CBG og transcortin
Lever(glukoronoid eller sulfat)
Renalt

7

Hvad er de kliniske indikationer på brug af glucocorticoider?9

1. Erstatningsterapi v/binyrebarkinsufficiens
2. Astma: Bronchodilstion v Stine af beta2 og antiinflammation
3. Topikalt inflammation
4. Hypersensibilitet/allergi
5. Sygdomme med inflammatoriske komponenter
6. Komb med cytostatika(fx leukæmi)
7. Reducere hjerneødem
8. Fødselsinduktion
9. Ketose

8

Hvordan bruges glucocorticoidernes ketotiske effekt klinisk??

Øger blodglukosekonc så normal energimetabolisme genoptages

9

Hvad er de mange bivirkninger ved glucocorticoider?

Undertrykkelse sf respons mod infektion/beskadigelse
Undertrykker patientens kapacitet til selv at syntetisere corticosteroider
Metaboliske effekter som fx cushings
Euphori, polyphagi, osteoporose, katarakt, glaukom
Capital femte avaskulle nekrose

10

Hvad sker der hvis man giver store ufysiologiske doser af glucocorticoider ?3

Na retention
K tab
Mineralcorticoiddefekt(aldosteron)

11

Hvilke kontraindikationer er der ved brug af glucocorticoider ?8

Cushings
Diabetes mellitus
Hypokalæmi (man taber mere K)
Hjerteinsufficiens
Leverlidelse
Nyrelidelse
Osteoporose
GI sår
Viræmi
Drægtighed

12

Hvad er symptomerne på mangel af endogen glucocorticoider ?

Addisons
Muskelsvaghed
Lavt BT
Depression
Anoreksi
Hypokalæmi
Vægttab

13

Hvad er symptomer på for meget af endogene glucocorticoider ?eller iatrogene

Cushings
Omvendt af Addisons

14

Hvordan indvirker glucocorticoider på kulhydratmetabolisme? Virkningsmekanisme

Nedsat optagelse så der bliver glukoneogenese i lever, hyperglykæmi der fører til øget glykogendeponering, insulinresistens og nedsat perifer udnyttelse af glykose og binding sf insulin til receptor

15

Hvordan indvirker glucocorticoider på proteins metabolisme?

Nedsat proteinsyntese og øget proteinnedbrydning. Nedsat ca 2+ balance

16

Hvordan indvirker glucocorticoider på fedtmetabolisme?

Øget lipolyse
Øget plasma FFa og AA
Nedsat syntese af langkædede
Redistribution af legemsfedt

17

Hvad er de korttidsvirkende glucocorticoider ?

Cortisol
(Hydrocortison og cortison)

18

Hvad er de intermediære virkende glucocorticoider ?
Og hvorfor strukturmæssigt?

Presnison
Prednisolon
Methylprednisolon
Dobb binding mellem C1 og C2

19

Hvad er de langtidsvirkende glucocorticoider ?og hvorfor?

Dexamethason
Betamethason
Flumethason
Har F på c9

20

I hvilke kombinationen bruges glucocorticoider meget? Og til hvad?

Til øremider

Ab fungicid og Steroid

21

Hvilke farmakologiske virkninger er der ved glucocorticoider? 3

Kulhydrat-, protein-, og fedtmetabolisme katabolistisk
Antiinflammatorisk
Immunosuppressiv

22

Hvad er antiinflammatoriske virkningsmekanisme?

Inducerer lipomodulin der inhiberer fosfolipaseaktivitet og derfor inhiberes frigørelsen af c20 fedtsyrer arakidonsyre fra cellemembran og dannelsen af leikotriener og Prostaglandiner bremses i hhv lipoxygenase og cyklooxygenase

23

Hvad er typisk tegn på cushing?

Fedt går fra lemmer til trunkus😳

24

Hvad er det vigtigste mineralcorticoid?

Aldosteron

25

Hvad er aldosteron ansvarlig for?

Sammen med ADH at opretholde organismens væske og elektrolytbalance

26

Hvordan birker aldosteron og hvor?

Virker på nureceller i distale tubuli, tarmepithel, spytkirtler og svedkirtlee

Fremmer reabsorption af Na cl og vand mens udskillelsen af K og H øges

27

Hvor frigives aldosteron fra?

Dina glomerulosa i bunyrebarken

28

Hvad får aldosteron til at frigives??3

Aktivering af renin angiotensin systemet
Stigning af K i plasma
Udskillelse af ACTH fra hypofysen-dog ligegyldigt

29

Hvordan fungerer renin angiotensin systemet?

Ved et fald i ECV volumen frigives det renin fra nyrernes dette medfører indirekte en øget konc af angiotensin2 som er direkte ansvarlig for en øget udskillese af aldosteron

30

Hvad er indikationer for brug af aldosteron?

Addisons hypoadrenokorticisme

Dog findes aldosteron ikke men analog bruges