Antidepressiva Flashcards Preview

MED4500 > Antidepressiva > Flashcards

Flashcards in Antidepressiva Deck (10):
1

Hva er hovedfunksjonen til antidpressive midler?

Heve nivåene av monoaminer (serotonin, dopamin, noradrenalin), som tenkes å være senket ved depresjon.. Mer sammensatt, trolig også endret nevroplastisitet.

2

Hvordan virker SSRI?

Hemmer opptak av serotonin i synapsen, øker konsentrasjonen i synapsen.

3

Når inntrer virkningen av SSRI-preparater?

2-3 uker etter. Akutt vil økningen virke på serotonin autoreseptorer som gir en hemmet frigjøring. Men ved "kronisk" bruk, desensiteres disse, slik at det i sum blir en økt frigjøring, som gir den terapeutiske effekten.

4

Vanlig bivirkninger av SSRI?

Kvalme, oppkast, diare og fortstoppelse: gir seg i løpet av 2 uker
Seksuell dysfunksjon: vansker med å få orgasme
Mindre emosjonelt spekter
Angst og uro (kan gi benzo i en uke)
Sentralt serotonin-syndrom: overstimulering av serotoninreseptorer, sjeldent
Forlenget QT-tid! Escitalopram

5

Hvorfor seponere SSRI over 4 uker?

Hindre seponeringsreaksjon med irritabilitet, angst, rastløshet, hodepin,ek valme, parestesier osv.

6

Ikke-sederende SSRI foretrukket av Malt?

Cipralex (Escitalopram) eller Zoloft (sertralin)

7

Sederende antidepressiva?

Remeron (Mirtazapin) - blokker adrenerge a2-reseptore som vanligvis hemmer sekresjon av serotonin, gir mer i synapsen.

8

Hva er sentral serotonergt syndrom?

Forvirring, red. konsentrasjonsevne, muskelstivhet, ufrivillige bevegelser, hyperrefleksi, ortostatisk hypotensjon.
Interaksjoner, doseendringer, endret metabolisme

9

Hvordan virker selektive serotonin- og noradrenalinreseptorhemmere?

Hemmer opptak av både serotonin og noradrenalin, en eller begge avhengig av dose. Andrevalg hvis ikke vanlig SSRI har effekt. Kanskje bedre på angst

10

Hva annet enn depresjon kan antidepressiva brukes mot?

Tvangslidelser, angst, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, psykosomatikk, psykose