Medisiner thyroidea og osteoporose Flashcards Preview

MED4500 > Medisiner thyroidea og osteoporose > Flashcards

Flashcards in Medisiner thyroidea og osteoporose Deck (27):
1

Hva er osteoporose?

Redusert beintetthet, en systemisk skjellettsykdom. Må også ha lavenergibrudd i columna, radius, lårhalsen.

2

Hva er årsaken til osteoporose?

Postmenopausalt pga. mindre østrogen, langvarig bruk av glukokortikoider og andre medisiner, systemsykdom, anoreksia nevrosa.

3

Hva er patogenesten ved osteoporose?

ubalanse mellom beinresorpsjon og beinformasjon. Mer aktivitet i osteoklaster enn i osteoblaster, tap av kalsium og kollagen.

4

Hvilke hormoner bidrar til osteoporose?

PTH, VitD, kalsitonin, kjønnshormoner, pluss autokrine stoffer.

5

Angrepspunkter ved behandling av osteoporose?

Hemme beinresorpsjon - vil ikke reversere, bare hemme utvikling
- hormonerstatningsterapi
- selektive østrogenreseptormodulatorer
- bifosfosnater
- monoklonale antistoffer
Øke beinformasjon
- PTH
- Vit D + kalsium

6

Forebyggende behandling ved osteoporose?

For risikogrupper: postmenopausale, genetikk, spiseforstyrrelser, glukokortikoider. Livsstilsråd + vitD og kalsium

7

Hormonerstatning ved osteoporose?

Østrogen/gestagen. Vist effekt mot flere brudd, men pga. bivirknger bør det forbeholdes pas. med samtidige postmenopausale plager.
Virker ved å hemme osteoklastene.
Østrogen, østradiol, Tibolon (syntetisk seroid)

8

Bivirknigner ved hormonerstatning?

Brystkreft, DVT.

9

Hvordan virker? Raloksifen (et SERM)

Selektiv østrogenreseptormodulator. Østrogen-agonisteffekt i beinvev. Østrogen-antagonist i andre vev. Ikke effekt på perifere beinbrudd.
Bivirkninger: hetetokter, DVT, leggkramper

10

Hvordan virker bifosfonater?

Lagres i bein og hemmer osteoklastene. Gir økt beinmasse. Finnes i ulike former, med ulik doseringsintervall og administrasjon.
Førstehåndspreparat ved osteoporose.

11

Farmakokinetikk og bifosfonater?

Lav biotilgjengelighet, lagres i bein i årevis (usikker effekt ved seponering), skilles ut i nyrene.

12

Bivirkninger av bifosfonater?

GI, øsofagusskade (tas stående, må gå rundt), osteonekrose kjeveledd, atrieflimmer.

13

Hvordan virker RANKL-hemmere?

Monoklonale antistoffer, hemmer aktiviteten ved å binde til RANKL-reseptor på osteklastene.
Sub-cutan injeksjon hver 6 mnd.

14

Bivirkninger RANKL-hemmere?

Hypokalsemi, atypiske lårhalsbrudd, osteonekrose i kjeven. Må ta nok kalsium og vit D! DYRT.

15

Hvordan virker PTH?

Økter aktiviteten i osteoblastene, maks 2 år i løpet av livet, god effekt. Dyrt, tilbys de med minst to brudd på bifosfonatbehandling.

16

Bivirkninger av PTH

Kvalme, hodepine, skjelett- og muskelplager.

17

Bivirkninger av kalsiumtilskudd?

Nyrestein hos disponerte, forstoppelse.
Binder til andre legemidler og gir nedsatt absorpsjon i tarm

18

Fysiologiske effekter av thyroideahormon?

Embryonal utvikling, regulering av energimetabolisme, andre kroppsfunksjoner.

19

Symptomer ved hyperthyroidisme?

Økt appetitt, økt varmeproduksjon, vekttap, hjertebank, tremor, irritabilitet.

20

Symptomer ved hypothyroidisme?

Redusert forbrennig, overfølsomhet for kulde, vektøknin, mental og muskulær treghet.

21

Forskjell på hyperthyroidisme og tyreotoksikose?

Hyperthyroidisme: oversekresjon av TH
Tyretoksikose: høye nivåer av andre årsaker, f.eks tyroiditt.

22

Forskjellen på T3 og T4.

Dannes mer T4 enn T3, og mer T4 sirkulerer i blodet. Ommdannes til T3 i celler, T3 er mest aktivt.

23

Behandling av hypothyreose?

Substitusjonsbehandling:
Tyroksin: T4, Liotyronin: trijodtyronin T3 (ved behov for raskt innsettende effekt, eller mulighet for rask seponering). Tyroksin har halveringstid på ca 10 dager, blir forlenget ved hypothyreose, kortere ved hyperthyreose. Virkning max etter 1-3 uker.
Doseres etter mengde TSH og klinisk effekt.

24

Behandlingsprinisipper for hypertyreose?

Medikamenter
Radioaktivt jodd
Kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertelen.

25

Medikamenter ved hypertyreose?

Tyreostatika: hemmer dannelsen av T3 og T4. Hemmer TPO, viktig enzym.
Beta-adrenerge blokkere: propranolol, symptomatisk bedring. Akutt, før kirurgi.
Jod: akutt og før kirurgi.

26

Hvordan virker Tiokarbamider?

Hemmer tyreoperoksidasen. Virker ikke på frigjøring, kun syntese, og da mye TH er lagret vil det ta tid før virkningen innsetter.
Bivirkninger: struma, nyfødte, allergi, beinmargsdepresjon ,GI, kvalme, gallestase, vestibularisnevritt.

27

Hvordan virker radioaktivt jod?

Tas opp i glandelen og utøver lokal stråling. Gir gradvis ødeleggelse av glandelvev.
Brukes ofte hos pasienter over 35 år. Kan gi hypothyreose, tyreoditt,