Antiinflammatoriske medikamenter Flashcards Preview

MED4500 > Antiinflammatoriske medikamenter > Flashcards

Flashcards in Antiinflammatoriske medikamenter Deck (15):
1

Hovedkategorier av immunmodulerende medikamenter?

Immunstimulanter
Immunsupressiva
Glukokortiokoider

2

Immunstimulanter: kolonistimulerende faktorer

Proteiner som etterlikner kroppens egne celler, stimulerer immunapparatet, øker antall granulocytter. Brukes ved nøytropeni.

3

Immunstimulanter: interferoner

Protein (cytokiner) som injiseres og stimulerer immunapparatet. Melanomer, leukemier, hepatitt

4

Glatirameracetat

Syntetiske polypeptider, ukjent virkningsmekanisme, endrer immunprosesser, særlig viktig i MS.

5

Ulike grupper immunosupressiver?

TNF-a-hemmere
Interleukinhemmere
Kalsineurinhemmere

6

Hvordan virker TNF-a-hemmer?

Monoklonale antistoffer som binder og nøytraliserer TNF-a.

7

Hvordan virker interleukinhemmere?

Binder reseptorer for, eller ulike interleukiner i betennelseskjeden, mindre effekt

8

Hvordan virker kalsineurinhemmere? Indikasjoner?

Hemmer aktiviering av kalsineurin, og dermed bremser nedstrøms signalveier. I T-celler.

9

Bivirkninger av immunosupressiva?

Hemmer celleproliferasjon og vil gi bivirkninger i organsystemer med høy proliferasjon.
Kan gi dårligere respons på infeksjoner, færre symptomer. Leukopeni/nøytropeni.
Noen krefttyper?

10

Hovedvirkning glukokortikoider?

Regulering av metabolske prosesser: katabolisme
Kontroll av betennelse og immunprosesser
Regulering av andre organsystemer
Negativ feedback hypothalamus/hypofyse

11

Hvordan virker glukokortikoider på cellenivå?

Lipofile, går gjennom cellemembran og påvirker gentranskripsjon. Tar derfor tid før effekten inntrer.

12

Glukokortikoider og antiinflammasjon?

Akutt og kronisk: redusert vasodilatasjon, mindre ødem, mindre leukocyttagresjon. Metabolsk katabolisme påvirker flere immunceller.
Hemmer syntese av betennelsesmediatrorer
Nedsatt inflammasjon, men også nedsatt tilheling.

13

Glukokortiokoider og b-adrenerg stimulering?

Glukokortikoider oppregulerer antall b-reseptorer, særlig b2. Vil kunne få økt respons.

14

Klinisk bruk av glukokortikoider?

Substitusjonsbehandling, binyrebarksvikt
Uspesifikk glukokortikoidterapi: allergi, reumatisme, autoimmune sykdommer, malignitet. Er ute etter anitinflammatorisk og immunsupressiv effekt.

15

Bivirkninger glukokortikoider

Cushings
Atrofi og veksthemming: osteoporose, nedsatt sårtilheling, veksthemming hos barn
Infeksjonstilbøyelighet
Diabetes
Dyspepsi og ulcus
Psykiske
Supressjon av hypothalamus, hypofyse og binyrebark