Reseptlære Flashcards Preview

MED4500 > Reseptlære > Flashcards

Flashcards in Reseptlære Deck (27):
1

Hvit resept

Normalresept, pasienten betaler alt selv.

2

Trygderefusjonsresept

Blå resept, folketrygden dekker deler eller hele beløpet.
Skal velge det foretrukne legemidlet.

3

Hvem er blåresept aktuelt for?

Stort sett ved behov for medisiner over 3 mnd.

4

Forhåndsgodkjent refusjon

Legemiddel oppgitt i refusjonsliste, diagnosen er ført opp som godkjent for refusjon, minst 3 mnd behandling. Kan ha egne vilkår og begrensninger.

5

Refusjon etter individuell søknad

Må godkjennes. Forhåndsgodkjente må være prøvd først. Søknad sendes HELFO. Stort sett bare spesialister eller de på sykehus/poliklinikk som søker.

6

Legemidler ved allmenfarlige smittsomme sykdommer

Dekkes fullstendig. Påføres §4.

7

Forskrivning av blå resept

Ikke mer enn 3 måneders forbruk, kan reitereres for 1 år av gangen. Skal velge billigste alternativ.

8

Egenandel blåresept

38 % eller max 520 kr + evt differansen til pris i trinnprisordningen.
- ikke egenandel for barn under 16 år
- maks 2185 kr, egenandelstak

9

Forskjell på blåresept og normal resept

Skal ha refusjonskode, evt paragraf for hjemmel ved søknad om redusjon.
- evt. refusjon mot bytte
- dokumentasjon av refusjonsvilkår dersom nødvendig.

10

Trinnpris

Gjelder legemidler der det er mulig med generisk bytte, der patenten har gått ut. Innebærer en ordning der legemiddelverket setter det på byttelisten. REduseres to ganger det første halve året, deretter igjen etter 18 måneder. Alle apotek skal kunne tilby et merke til trinnpris.

11

Reiterasjon

På resept, antall ganger legemiddelet kan utleveres på nytt.
Reit=0 er én utlevering av legemiddelet.
Skal skrives med både tall og bokstaver!
- gjelder ikke for telefonresept eller fax.

12

Gyldighet resepter

1 år, 3 år for hormonell prevensjon

13

A-preparat

Narkotika
Sentralstimulerende
- egen a-reseptblankett
- kan ikke reiteres
- mengden (antall) skal skrives med både tal og bokstaver
- telefon: minste standardpakning eller 3 døgndoser.
- ikke fax

14

B-preparater

Legemidler som kan misbrukes eller er vanedannende
- kan ikke reiteres
- ved telefon/fax: minste standardpakning eller 7 døgndoser.

15

C-preparater

Resten av de reseptpliktige legemidlene.
- kan reitereres

16

Hvem kan skrive ut sentralstimulerende midler?

Spesialist skal igangsette behandlingen. Andre kan viderføre forskriving. Dette skal påføres resepten, og må ha "rett" til å skrive A-resept. HDIR.

17

Registreringsfritak

Uten norsk markedsføringstilatelse. Eget skjema, må begrunne medisinsk hvorfor.
- negativliste: må godkjennes av statens legemiddelverk
- positivliste: kan gis ut med en gang uten forhåndsgodkjennening fra SLMV. Feks vaksiner.
- krever egen søknad for refusjon.

18

Maksimalpris

Bestemmes av LMV, gjennomsnittet av de laveste prisene i tre europeiske land.

19

Parallellimport

Et legemiddel selges til et annet EØS-land som pakker det om til norsk embalasje og selger det i Norge billigere enn det ville vært å kjøpe det direkte fra produsenten.

20

Generika

- samme virkestoff
- bioekvivalensundersøkelser

21

Bioekvivalensundersøkelser

Dersom forholdet for gjennomsnittsverdiene av AUC, Cmax eller Tmax er innenfor 0,8-1,25. (90 % konfidensintervall) Altså pluss minus 20 prosent.

22

Begrenset bytte

Kan kun byttes ved oppstart. Etter oppstart må legen gi tillatelse til bytte. Typisk legemidler med smalt terapeutisk vindu.

23

Biosimulars

Biologiske legemidler. Kan ikke bli identiske som generika da proteinstrukturen er avhengig av produksjonen. Utvidet godkjenningsprosedyre for å sikre at det har ca lik effekt.

24

Resept: info om rekvirenten

Navn, Id-nummer, yrke, adresse og telefonnummer.
Sted, dato og navn, signert og stemplet.

25

Resept: info om pasient

Fornavn og etternavn
Kjønn
Fødselsnummer
Adresse

26

Resept: info om legemiddelet

- navn
- doseringsform (tablett...)
- Styrke/sammensetning
- mengde/antall
- dossering: antall pr døgn og varighet

27

Resept: info om legemiddelet bruk

Bruksområde og rettledning i bruk.