Medikamenter mot hypertensjon Flashcards Preview

MED4500 > Medikamenter mot hypertensjon > Flashcards

Flashcards in Medikamenter mot hypertensjon Deck (16):
1

Prinsipielle angrepspunkter for HT-behandling?

Reduksjon av hjertets minuttvolum: slagvolum eller frekvens
Reduksjon av blodvolum
Reduksjon av perifer karmotstand

2

Hvordan virker angII-systemet?

Angitensinogen omdannes til angiotensin 1 av renin. Ang1 omdannes av ACE i lungene til ang2. Ang2 virker karkontraherenden og øker hjertefrekvensen. Gir også utskillelse av aldosteron fra binyrebark og ADH fra hypofysen. Aldosteron gir økt reabsorpsjon av natrium og dermed mer retensjons av vann. Samlet sett økt blodtrykk og blodvolum.

Ang 2 gir også økt sympatikusaktivitet.

3

Hvordan virker ACE-hemmere?

Mindre ang2 gir arterioledilatsjon og økt diurese (mindre aldosteron). Gir også nedsatt pumpeaktivitet i hjertet pga. lavere symp.aktivitet.

4

Bivirkninger av ACE-hemmere?

Nedsatt nedbrytning av bradykinin og andre inflammasjonscytokiner: hoste, utslett, kløe, angioødem.

5

Hvordan virker ARB-er?

AT1-reseptorantagonister
Arterioldilatasjon, økt diurese, redusert pumpeaktivitet, mindre fibrose i hjertet.

6

Hvordan virker b-blokkere?

Nedsatt pumpeaktivietet
Nedsatt noradrenalinproduksjon og frigjøring
Nedsatt rening-frigjøring

7

Bivirkninger av beta-blokkere

Bradykardi, AV-blokk
Forverret hjertesvikt (initialt)
Forverring av astma
Hypotermi
Forlenget hypoglykemi

8

Fordeler med b1-selektive blokkere?

Virker ikke bronkiene, termogenesen og hypoglykemi.

9

Hvordan virker a1-blokkere?

Aretioledilatasjon. Noe nedsatt kontraksjonskraft i myokard. Kan gi forverring av hjertesvikt.

10

Hvordan virker tiazider og slyngediuretika?

Forbigående lavere blodvolum og ECV
Arterioldilatasjon: åpning av kaliumkanaler, mindre intracellulært na (mindre kontraksjon).

11

Hvordan virker de karspesifikke Ca-blokkerne?

Gir nedsatt kontraksjon i arterioler, mindre karmotstand.

12

Valg av HT-behandling ved samtidig hjertesvikt?

Tiazider/slyngediuretika
ACE/ARB
B-blokker: obs, forsiktig dosering i starten

Ikke: kalsimblokkere

13

Valg av HT-behandling ved samtidig koronarsykdom?

B-blokker
ACE/ARB

14

Valg av HT-behandling ved samtidig AV-blokk (grad 2/3)?

Ikke B-blokker,ikke hjertespesifikk ca-blokker

15

Valg av HT-behandling ved samtidig diabetes?

ACE/ARB (bra for nyrene)

Obs: beta-blokkere maskerer hypoglykemi

16

Valg av HT-behandling ved samtidig nyresvikt?

ACE/ARB
Slyngediuretika