Artikel: Weg met korting Flashcards Preview

module 4 > Artikel: Weg met korting > Flashcards

Flashcards in Artikel: Weg met korting Deck (1):
1

Wat is korting (definitie)?

Een tijdelijke reductie van de prijs.

Het bedrag dat de werkelijke prijs lager is dan de officiele prijs, uitgedrukt in een percentage dat op de officiele prijs in mindering gebracht wordt.