Kasstromen Flashcards Preview

module 4 > Kasstromen > Flashcards

Flashcards in Kasstromen Deck (6):
1

In het kasstroomoverzicht staan drie typen kasstromen uit activiteiten.

Noem deze drie en geef een voorbeeld.

- Kasstroom uit operationele activiteiten (inkoop, productie, verkoop)

- Kasstroom uit investerings activiteiten (de aanschaf van capaciteit, uitgaand een machine aangekocht, inkomend als de verouderde machine wordt verkocht)

- Kasstroom uit financierings activiteiten (aantrekken van een banklening of aflossingen daarop, rentebetalingen of dividend uitkering)

2

Wat zijn Liquide middelen?

Het saldo op de bankrekening

3

Wat geeft een kasstroomoverzicht weer?

Een kasstroomoverzicht geeft weer waarom de post 'Liquide middelen' (banksaldo) gedurende het afgelopen jaar is gemuteerd als gevolg van operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

4

Wat zijn mutaties werkkapitaal?

Dit is de saldering van mutaties in de voorraad, de vorderingen en de kortlopende schuld.

Er wordt gesaldeerd omdat de kasstromen teruggerekend worden vanuit de winst en niet alle opbrengsten en kosten in een winst-en-verliesrekening in dezelfde periode ook zijn ontvangen of betaald.

5

Noem de inkomende en uitgaande kasstromen uit operationele activiteiten.

Inkomende (betalingen door klanten)
Uitgaande ( betalingen aan leveranciers en salaris voor personeel)

6

Onder welke kasstroom valt een octrooirecht?

Kasstroom uit investeringsactiviteiten