E-books behorend bij thema 3 Flashcards Preview

module 4 > E-books behorend bij thema 3 > Flashcards

Flashcards in E-books behorend bij thema 3 Deck (8):
1

Wat is het onderscheid tussen uitgaven en kosten?

Kosten zijn het geld dat in het kader van het voortbrengingsproces/dienstverleningsproces van de onderneming benodigd is.

Uitgaven zijn alle betalingen die voor de bedrijfsvoering nodig zijn.

-------
Als voorbeeld, een totale uitgave voor een auto is 20.000 euro. Deze auto mag worden afgeschreven in 5 jaar waarna er nog een restwaarde overblijft van 2.500 euro. De kosten jaarlijks voor deze auto zijn dan 20.000 - 2.500 = 17.500. Deze 17.500 / 5 jaar is 3.500 euro per jaar aan kosten.

2

Zijn de aflossingen van een bestaande lening kosten?

Nee aflossingen verminderen de schuld bij de bank. Zij vormen geen kosten, zij zijn uitgaven (je betaald immers aan de bank)

3

Hoe zit het met rentebetalingen, zijn dit kosten of uitgaven?

Rentebetalingen zijn ook uitgaven, maar het zijn tevens kosten in het kader van de bedrijfsvoering.

4

Wat is het verschil tussen ontvangsten en opbrengsten?

- Opbrengsten ontstaan door het afsluiten van verkooptransacties

- Ontvangsten zijn alle toenemingen in liquide middelen

5

Wat kan benchmarking betekenen voor kostenreductie?

Gebruik benchmarking om te bepalen waar gestart dient te worden met kostenreductieactiviteiten.

Benchmarking geeft informatie over het kostenniveau van concurrenten of van andere divisies binnen dezelfde organisatie, of over het kostenniveau in het verleden.
Vergelijk vervolgens de uitkomsten van het benchmarkonderzoek met de huidige resultaten. Focus op uitkomsten waarbij sprake is van ongebruikelijk hoge variantie.

6

Wat is een break-evenanalyse?

Bij een break-evenanalyse wordt gekeken naar het punt waarbij de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten.

Focus met de kostenreductiedoelen op die producten of diensten waarbij de verkopen niet voldoende zijn om boven het break-evenpunt uit te komen.

7

Wat laat een ishikawa-diagram zien?

Het Ishikawa-diagram wordt ook wel het visgraatdiagram genoemd, omdat het lijkt op het
skelet van een vis.

Het Ishikawa-diagram laat zien wat de oorzaak is van
een specifieke gebeurtenis. Het probleem dat moet worden opgelost, bevindt zich bij de kop van de vis.
De botten van de hoofdstructuur vertegenwoordigen de belangrijkste oorzaken.
De overige botten staan voor de minder belangrijke oorzaken.

8

Wat is een voorbeeld van total-costanalyse?

Het verwijderen van kosten kan tot gevolg hebben dat andere gerelateerde kosten verdwijnen. Als bijvoorbeeld iemand ontslagen wordt, zullen hierdoor ook andere kosten voor die persoon, zoals de kosten van de werkplek, van opleidingen, reiskosten en
dergelijke, verdwijnen.