Bedrijfseconomie in het inkoopproces Flashcards Preview

module 4 > Bedrijfseconomie in het inkoopproces > Flashcards

Flashcards in Bedrijfseconomie in het inkoopproces Deck (7):
1

Waar houdt bedrijfseconomie zich mee bezig?

Noem 3 aspecten.

2

Er zijn 9 raakvlakken van bedrijfseconomie binnen inkoop.

Geef enkele voorbeelden.

toelichting RFP is Request For Proposal

3

Wat brengt bedrijfseconomische kennis jou als inkoper?

4

Welke 2 bedrijfseconomische analyses in het inkoopproces zijn de primaire verantwoordelijkheid van inkoop?

Primaire verantwoordelijkheid inkoop:

  • financiële positie van de leverancier (analyse balans en winst-enverliesrekening)
  • inkoopverdeling en -volume (spend)

5

Welke 2 bedrijfseconomische analyses in het inkoopproces zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van inkoop en contractmanagement?

  • concurrentieverhoudingen in de markt (Porter’s Five Forces)
  • businessdoelstellingen van de eigen organisatie (Porter
  • Competitive Advantage)
  • machtsverhouding tussen klant en leverancier (Kraljic)
  • kostenveroorzakers (cost drivers)
  • kostenreductiestrategieën (cost reduction strategies)
  • totale kosten (TCO, total cost of ownership)
  • wat mag iets kosten? (benchmarking, should-costanalyse, target costing)

6

Wat is het basisprincipe van make or buy?

Het basisprincipe van de ‘make-or-buy’ keuze is dat organisaties activiteiten of processen zullen uitbesteden als de integrale kosten van sturing, controle en inkoop lager zijn dan die van uitvoering binnen de eigen organisatie.

7

Wat is het verschil tussen Publiek en Privaat mbt uitsluiting?

Publiek

Uitsluiting vooraf is niet mogelijk, het is slechts mogelijk op basis van vooraf gestelde selectie-criteria in de aanbesteding

 

Privaat

Uitsluiting op basis van scores en wegingsfactoren in het Request For Proposal-traject