Fusie, overname en consolidatie Flashcards Preview

module 4 > Fusie, overname en consolidatie > Flashcards

Flashcards in Fusie, overname en consolidatie Deck (4):
1

Wat is goodwill?

Het positieve verschil tussen verkrijgingsprijs en boekwaarde.

Indien de verkrijgingsprijs onder de boekwaarde ligt, wordt gesproken van negatieve goodwill (of 'badwill')

2

Noem enkele voorbeelden die de goodwill bepalen.

- zaken als merknaam
- klantenkring
- reputatie
- personeel
- toekomstige winstpotentie

3

Volgens de IFRS moet er eenmaal per jaar een impairmenttest worden uitgevoerd. Wat houdt dit in?

Eenmaal per jaar, wanneer de organisatie de jaarrekening opstelt, moeten zij een test uitvoeren of de hoogte van de goodwill nog correct is.

Een eventuele waardevermindering van de goodwill wordt via de winst-en-verliesrekening weggeboekt en kan dus de winstgevendheid in het desbetreffende jaar enorm beïnvloeden.

4

Wat is het translatieverschil?

Een translatieverschil ontstaat indien de munteenheden waarin de jaarrekeningen van moeder- en dochteronderneming staan uitgedrukt, gedurende een boekjaar ten opzichte van elkaar in waarde gaan fluctueren.

Gebruikelijk is om de balans van de dochtermaatschappij op 1 januari en 31 december om te rekenen in de munteenheid van de moeder via de wisselkoers van dat moment.

Zo gauw echter de wisselkoers op 31 december afwijkt van de wisselkoers op 1 januari sluiten resultaat en balans niet meer op elkaar aan.

Veel organisaties die deelnemingen in het buitenland bezitten, hebben op deze wijze last van de 'harde euro'.