Barokken 1600 - tallet Flashcards Preview

Norsk > Barokken 1600 - tallet > Flashcards

Flashcards in Barokken 1600 - tallet Deck (8)
Loading flashcards...
1

Hva kjennetegner barokken?

- Groteske og dramatiske trekk, bibelske motiver, dramatikk og sterke følelser. Maleriet Judith halshogger Holofernes av Caravaggio uttrykker disse følelsene.

2

Hva var den historiske bakgrunnen for at barokken avløste renessansen?

Reformasjonen haddesvekket den katolske kirken. Barokken oppstod rundt 1600 i Roma. Det var en kunsterisk stil, og spredte seg rundt i hele Europa. Renessansenog reformasjonen hadde spredt e tro på menneskets evne til å skape, tenkeog oppdage, men det var mange som søkte etter en gudstro, Mange ønsket å flykte fra virkeligheten, barokken ble den nye retmimgen som la vekt på det religiøse livet. - Mennesket kan finne evig fred og lykke hos Gud i himmelen.

3

Hvilke barokke bygninger i Europa er mest kjent?

Slottet i Versailles(Ludvig 14 fikk bygd ferdig slottet) og Petersplassen med Peterskirken i Roma( tegnet av arkitekt og skulptør Giovanni Lorenzo Bernini). Buer,kurver og ornamenter er typisk for barokkens bygninger og skulpturer.

4

Nevn et av de mest kjente litterære verk fra barokken?

Det tapte paradis(Paradise Lost) skevet av John Milton. La vekt på kaos og forandring. Det er det fortapte, syndige mennesket som står i sentrum. Troen ligger på Kristus.

5

Hvem var Nordens fremste representant for diktining i barokken?

Thomas Kingo, dansk prest. Hans salmebok var brukt langt inn på 1900-tallet. Første strofe av salmen "Hver har sin Skæbne" viser typiske barokkiske trekk: sorg og glede, lykke og ulykke, medgang og motgang, solskinn og skyer.

6

Hvem var Dorothe Engelbretsdotter?

Hun er vår første kvinnelige forfatter, fra Bergen. Hun mistet sin mann, og alle sine ni barn, men skrev hele livet.

7

Hva heter hovedverket til Petter Dass?

Prest i Alstahaug og salmedikter. Det mest kjente verket er Nordlands Trompet. Diktet tar for seg landskap og livsvilkår i Nord-Norge.

8

Hva var hovedbudskapet til den barokke salmediktningen?

Salmer var den viktigste kilden til kunnskap om kristendommen for folk flest. Gud er den eneste herre, gudstro er viktig.