Forestilling om det norske Flashcards Preview

Norsk > Forestilling om det norske > Flashcards

Flashcards in Forestilling om det norske Deck (15)
Loading flashcards...
1

Hvor lenge hadde Danmark og Norge vært i union ved inngangen til 1814?

Norge hadde vært i union med Danmark i 434 år.

2

Når ble unionen med Sverige oppløst?

Unionen med Sverige ble oppløst i 1905.

3

Hvorfor studerte mange nordmenn i København på 1700-tallet?

Fordi Norge fremdeles ikke hadde fått et eget universitet.

4

Hva menes med nasjonsbygging?

Ordet nasjonsbygging betyr politisk og kulturelt arbeid som har som mål å styre en nasjonalstat.

5

Hvordan så Henrik Wergeland på "dansketiden"?

Han så på den som en uekte lodding sommåtte brytes for ringen kunne bli hel igjen.

6

Hva var grunnen til at Henrik Wergeland mente det var så viktig å drive med folkeopplysningsarbeid for bønder og arbeider?

Han ville virkeliggjøre ideene om frihet, likhet og demokrati som Grunnloven bygger på. Han mente at friheten krevde tenkende mennesker.

7

I hvilken type litteratur mente Herder at man kunne finne kunnskap om et folks kultur og språk?

Han mente man kunne studere folkesjelen ved å granske folkediktningen i hvert enkelt land. Folkesjelen kom til uttrykk i språkog diktning.

8

Hvem samlet inn eventyr og sagn i Norge?

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe.

9

Hva menes med eventyrstilen?

Asbjørnsen og Moe forsøkte å skrive ned eventyrene i en form som liknet den muntlige måten de ble fortalt på. De brukte norske ord og uttrykk når de skrev ned eventyrene. Setningsbygning og replikker fikk også et norsk preg.

10

Nevn malere og musikere som gjennom sin kunst deltok i nasjonsbygging av Norge.

Adolph Tidemand, J.C Dahl og Hans Gude valgte blant motiver for bondemiljø.

Gude og Tidemand - Brudeferden i Hardanger(symbol på nasjonalromantikken).

Ole Bullog Edvard Grieg var nært knyttet til norsk folkemusikk. grieg har komponert musikk til Peer Gynt.

11

Hvilken tekst av Bjørnstjerne Bjørnson er direkte knyttet til byggingen av Norge som en egen nasjon med egen identitet?

Nasjonalsangen. Sangen uttrykker både ensterk kjærlighet tilNorge, og bevisstheten omat Norge er et selvstendig land på linje med Danrmark og Sverige.

12

Hvem inspirerte Ibsen og Bjørson til å skrive historiske dramaer?

Historikeren P.A. Munch. Grunnleggeren for historiefaget i Norge, skrev om vikingtid og norrøn litteratur.

13

Hvem skrev diktet "Nordmannen" som handler om hvordan naturen og livsvilkårene former et folk?

Ivar Aasen. Millom Bakker og Berg ut med Havet...

14

Hvem skapte et nytt norsk skrifspråk, bygd på norske dialekter?

Ivar Aasen. Dette ville føre til et mer opplyst folk, og styrke demokratiet.

15

Hvem satte i gang fornorskningen av det danske skriftspråket?

Knud Knudsen, det vi kaller bokmål.