Opplysningstiden: 1700- tallet Flashcards Preview

Norsk > Opplysningstiden: 1700- tallet > Flashcards

Flashcards in Opplysningstiden: 1700- tallet Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hva var de viktigste tankene hos opplysningsfilosofene?

Mange av tankene som vokste frem var en videreutvikling av renessansen(1350-1600). Et hvert individ skal kunne gjøre opp sin mening, bygd på fornuft og opplysning. Verden utvikler seg framover ved hjelp av frihet og fornuft.

2

Hva var tankegangen bak verket Encyklopedien?

Tanken var å samle all verdens kunnskap i verket. Det er det samme som en konversasjonsleksikon- den inneholder noe lengre og mer utdypende artikler enn andre leksikon.

3

Hva kjennetegnet klassisismen som kunstnerisk retning?

Mer enkel og balansert form. Kjente komponister er Mozart og Beethoven. Antikken var et ideal, et drama skulle baseres på loven om handlingens og tidens enhet. Handlingen skulle foregå på det samme stedet. Den viktigste komedieforfatteren fra klassisismen er Moliére.

4

Hvilke grupper i Danmark- Norge fremmet opplysningstankene?

I København vokste det fram et rikt borgerskap, og det dannet det sosiale grunnlaget for opplysningstid i Danmark- Norge. De diskuterte kunst, politikk og litteratur i selskaper og salonger.

5

Hvordan var Holberg et barn av opplysningstiden?

Holberg var fremste dikter i første halvdel av 1700-tallet i Danmark-Norge. Han fikk i oppdrag å skrive komedier for det første nasjonale teateret, utgav sin første roman Niels Klim, 1741. Her latterliggjør han forhold i Europa, og i romanen beskriver han landet Potu, der det finnes ytringsfrihet, religionsfrihet og der kvinner har samme rettigheter som menn.

6

På hvilke litterære områder var Holberg en foregangsmann?

Han var en foregangsmann som essayist. I sitt hovedverk Moralske tanker og epistler drøfter Holberg politiske, religiøse og filosofiske spørsmål.

7

Hvem var motstanderne av opplysningstankene?

En religiøs retning, Pietismen, skeptisk til de frie og kritiske idealer.

8

Hva er en borgerlig offentlighet?

Det er et sted der meninger åpent kunne brytes. For eksempel selskap eller salonger. Kimen til det moderne demokratiet og Norge i dag.

9

Hvilke medier vokste frem på 1700-tallet?

Borgelige salonger, foreninger og teatre sørget for at det ble utviklet en borgerlig offentlighet, meninger kunne åpent brytes.

I Danmark ble første avis grunnlagt etter innføring av eneveldet i 1660. Ble etter hvert utgitt mer uavhengige aviser, blader og tidsskrifter. Norge fikk sin første avis 1763. 1785 ble første offentlige bibliotek opprettet i Oslo.

10

Hvorfor kan vi si at opplysningstiden i første omgang bare fikk innflytelse på et lite mindretall i samfunnet?

De fleste bodde på landsbygda og arbeidet hardt for å skaffe seg et utkomme. Det ble dessuten innført obligatorisk konfirmasjon i 1736. Katekismen ble læreboken alle skulle lese, og verket representerte det motsatte av opplysningstidens kritiske tanker.

11

Hvordan kan vi si at Grunnloven fra 1814 var et resultat av opplysningsfilosofien?

Den bygde i stor grad på prinsippene som opplysningsfilosofiene kom med, og var inspirert av fransk revolusjon og amerikansk uavhengighetserklæring. Sikret grunnleggende menneskerettigheter og trykkefrihet.