Litteratur fra 1945-1980 Flashcards Preview

Norsk > Litteratur fra 1945-1980 > Flashcards

Flashcards in Litteratur fra 1945-1980 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hvilke forfattere skrev modernistisk i kjølevannet av krigen?

1

2

Hvilken periode regnes som gu-lalderen i norsk modernistisk poesi?

2

3

Hvilke temaer og forfatternavn vil du knytte til gullalderen?

3

4

Hvordan vil du forklare "absurd teater"?

4

5

Hva var tungetaledebatten?

5

6

Hva mente Dag Solstad med "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger?"

6

7

Hvilke to motsatte tendenser preges lyrikken av i 1960-årene?

7

8

Hvilken rolle får ofte leseren i 1960-årene?

8

9

Hvilken betydning har innkjøpsordningen hatt?

9

10

Hvorfor kom det et undomsoppgjør i slutten av 1960-årene?

1

11

Hva var målet med den realistiske diktingen som forfatterne i AKP ga ut i 1970-årene?

2

12

Hva handlet de første bøkene til Bjørg Vik om?

3

13

Hva er spesielt med språket i romanen Egalias døtre av Gerd Brantenberg?

4

14

Hva tror du er årsaken til at det ble skrevet så lite litteratur på samisk i tiden før 1970?

5