Dialekter og talemål Flashcards Preview

Norsk > Dialekter og talemål > Flashcards

Flashcards in Dialekter og talemål Deck (16)
Loading flashcards...
1

Ting som skaper dialektforskjeller (2)

1. Mangel på kommunikasjon mellom folk (særlig etter Svartedauden)

2. Språket læres på nytt ved hver generasjon, og læres litt annerledes hver gang.

2

Talemålsvarianter (6)

1. Geolekt
2. Sosiolekt
3. Etnolekt
4. Kronolekt
5. Sexolekt
6. Idiolekt

3

Geolekt?

Det som vanligvis kalles 'dialekt'. Talemålsvarianter som kreditteres gitte geologiske områder.

4

Sosiolekt?

Talemålsvarianten kommer av oftest klasseforskjeller (øst- og vestkant-Oslo, men også sosial tilhørighet (tenk rånere).

5

Etnolekt?

Når innvandrere på en plass lærer det lokale språket, og blander eget språk inn i talemålet.

Kebabnorsk.

6

Kronolekt

Talemålsforskjeller mellom ulike aldersgrupper.

Eldre snakker f.eks. ofte litt mer formelt. Barn har også sin egen talemåte.

7

Sexolekt

Talemålsforskjeller mellom kjønnene.

8

Idiolekt

Én enkelt persons unike talemålsvariant.

Tenk meteorologene Vidar Theisen og Kristen Gislefoss.

9

Hvilke fire faktorer påvirker språket?

1. Forenkling
2. Standardisering
3. Regionalisering
4. Domenetap

10

Hva definerer faktoren forenkling?

1. Vanskelige lyder utkonkurreres. (KJ-lyden, rulle-R)
2. Assimilasjon (Lyder i et ord påvirker hverandre (Bjørn uttales med én samlet lyd for RN på østlandsbygdene.))
3. Analogien forandres ved at man lager egne regler, eller følger regler ved unntak (å gi – gir – gidde – har gidd)

11

Hva definerer faktoren standardisering?

Talemålet endrer seg så det blir mer likt skriftspråket.

12

Hvorfor endrer talemålet seg så det blir mer likt skriftspråket?

Folk flest skriver mer enn man gjorde før, og da oftest bokmål/nynorsk. Etterhvert vil dette utslette talemålsvarianter.

13

Hva definerer faktoren regionalisering?

To ting spiller sammen:
1. Dialektene i et område påvirker hverandre og blir stadig likere, som fører til større området per dialekt.
2. Bygdedialekter blir gjerne mer lik den i nærmeste by.

14

Hva definerer faktoren domenetap?

Annet språk (engelsk) tar over for lokalt språk (tenk Engelsk i rasktutviklende industrier)

Kommer av fokus på mer engelsk på universiteter og utviklende industrier, samt i forskning.

15

Hva er målmerker?

Språklige trekk som særmerker en dialekt.

Skarre-R og rulle-R er to.
"Vårrå" i stedet for "å være".

16

Hvilke målmerker kjenner du til?

1. Apokope
2. Uttalen av infinitiv
3. Forskjellige måter å uttale L på
4. Palatalisering
5. Plassering av hovedtrykket i fremmedord
6. Skarre-R og rulle-R
7. Bløte og harde konsonanter
8. Forskjellige personlige pronomen
9. Varianter av nektelsesordet "ikke"