This class was created by Brainscape user Ken Sparby. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (16)

Dialekter og talemål
Ting som skaper dialektforskjeller 2,
Talemalsvarianter 6,
Geolekt
16  cards
Retorikk
Hvem var marcus cicero og hva for...,
Hva er retorikk,
Hvilke appellformer blir ofte bru...
4  cards
Digitale medier
Hva menes med betegnelsen digital...,
Hvordan oppstod facebook,
Hva betyr adapsjon
5  cards
Retorikk og muntlig kommunikasjon
Hvilke fem faser er viktig for mu...,
Hva kjennetegner fase 1 inventio,
Hva kjennetegner fase 2 disposito
6  cards
Norrønt og moderne språk
Nar ble det snakket norront i nor...,
Hva menes med at norront er et bo...,
Hvilke fire kasus har norront
36  cards
Nordiske språk
Hvilke landomrader land regnes me...,
Forklar forskjellen pa nordiske s...,
Hvilken sprakfamilie tilhorer nor...
13  cards
Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350
Nar var vikingtiden og nar ble is...,
Hvorfor kan vi regne norge og isl...,
Hva er et aettesamfunn
27  cards
Renessanse 1350-1600
Hva var de grunnleggende tankene ...,
Hvem var dante,
Hvem var boccaccio
10  cards
Barokken 1600 - tallet
Hva kjennetegner barokken,
Hva var den historiske bakgrunnen...,
Hvilke barokke bygninger i europa...
8  cards
Opplysningstiden: 1700- tallet
Hva var de viktigste tankene hos ...,
Hva var tankegangen bak verket en...,
Hva kjennetegnet klassisismen som...
11  cards
Romantikken: 1780-1850
Hva kjennetegnet den romantiske k...,
Nevn noen kjente europeiske roman...,
Pa hvilken mate var romantikken e...
9  cards
Forestilling om det norske
Hvor lenge hadde danmark og norge...,
Nar ble unionen med sverige opplost,
Hvorfor studerte mange nordmenn i...
15  cards
Litteraturen fra 1850-1900
Nevn nye tanker og ideer som slar...,
Nevn noen typiske trekk ved den r...,
Hvorfor blir perioden mellom 1850...
22  cards
Litteratur fra 1900-1945
Nevn noen av endringene som skjer...,
Hva er typisk for realistisk dikt...,
Hva handler olav duuns romanserie...
19  cards
Litteratur fra 1945-1980
Hvilke forfattere skrev modernist...,
Hvilken periode regnes som gu lal...,
Hvilke temaer og forfatternavn vi...
14  cards
Litteratur etter 1980
Hva betyr det at de store fortell...,
Hvordan oppfattet postmodernisten...,
Hvordan blir masker roller og kro...
6  cards

More about
norsk

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Ken Sparby's Norsk flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Norsk Sept - Okt
 • 26 decks
 • 1873 flashcards
 • 13 learners
Decks: K9 Pa Kontoret, K9 I London, K8 Vaer Tur, And more!
Norsk for utlendinger
 • 26 decks
 • 1023 flashcards
 • 2 learners
Decks: 01 Tall Tallord, 01 Land Og Sprak, 01 Pronomen Og Setning, And more!
Norsk B2
 • 16 decks
 • 2612 flashcards
 • 11 learners
Decks: Verb, Adjektiv, Adverb, And more!
A: Norsk
 • 21 decks
 • 1684 flashcards
 • 12 learners
Decks: Base Vocabulary Deck 1, Irregular Nouns, Verbs Deck 1, And more!
Make Flashcards