Litteratur etter 1980 Flashcards Preview

Norsk > Litteratur etter 1980 > Flashcards

Flashcards in Litteratur etter 1980 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hva betyr det at de store fortellingene hadde brutt sammen?

Store fortellinger betyr her en felles forståelsesramme. F.eks religion, ideologi, tenkemåte som forteller meningen med livet. Faste holdepunkter var borte, sorgen og tunge følelser legges til side, og man aksepterer en kaotisk og usammenhengende tilværelse.

2

Hvordan oppfattet postmodernistene forholdet mellom språk og virkelighet?

På den ene siden er språk ikke annet enn et system av tegn. På den andre siden blir disse tegnene til et ord. Disse ordene referer til den virkelige verden som vi gjenkjenner, og derfor leser vi en mening ut av dem.

3

Hvordan blir "masker", "roller" og "kropp" temaer i postmodernisme?

Overflate betydde alt, under var det ingenting. Man kunne forme sin egen identitet gjennom utseende, og det var mulig å skrifte identitet ved å bytte masker og spille roller. Dette er tydelig i Henrik Ibsens Peer Gynt.

Kroppen ble også et viktig tema for mange da alt ikke omhandlet utseende. Hjertet mitt er en motorsykkel av Cathrine Grøndahl der hun viser alle egenskaper som er knyttet til hjertet.

4

Nevn noen kjennetegn ved den postmodernistiske skrivemåten.

Stilblanding og stort mangfold, lek og eksperimentering. Alt var tillatt. Lek,lån og lim, ironi og parodi.

5

Hva er en metafortelling?

Meta betyr over. I en metaroman foregår deler av fortellingen over, eller utenfor selvehandlingen. Disse kjennetegnes ved at fortellingen avbryter og kommenterer seg selv underveis.

6

Nevn en norsk metaroman fra 1980-årene.

Homo falsus eller det perfekte mord av Jan Kjærstad.