Renessanse 1350-1600 Flashcards Preview

Norsk > Renessanse 1350-1600 > Flashcards

Flashcards in Renessanse 1350-1600 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hva var de grunnleggende tankene bak humanisme og renessansen, og hvorfor utviklet den seg først i norditalienske byer?

Renessanse betyr gjenfødelse. Gjennombruddet kom av økonomiske omveltninger i de norditalienske byene mot slutten av middelalderen. I Firenze og Venezia blomstret virksomheter(handel, håndverk og bank) som la grunnlaget for et rikt borgerskap. Borgerskapet dyrket ideen om det skapende mennesket. Enkeltmennesket stod i sentrum, ikke Gud. Disse tankene ble kalt humanisme.

2

Hvem var Dante?

Dante Alighieri var en italiensk forfatter og dikter, født i Firenze. Skrev på begynnelsen av 1300-tallet et av verdenslitteraturens storverker, Den guddommelige komedie (Commedia). Verket er et såkalt visjonsdikt, det vil si Dante foretar i drømme en reise gjennom helvete, skjærsilden og paradiset. Gjennom dødsriket med dets ulike grader av pinsler vandrer han sammen med den romerske forfatteren Vergil.

3

Hvem var Boccaccio?

Giovanni Boccaccio, italiensk forfatter, skaper av den italienske prosa, den første moderne novellist.

Verket som har gitt ham plass blant verdenslitteraturens store forfattere, er Il Decamerone (1353), et verk bestående av 100 noveller, som gjennom sin språklige rikdom står sentralt i italiensk litteratur. Handler om ti velstående unge menn og kvinner som flykter fra svartedauden i firenze, og slår seg ned i en villa på landsbygda.

4

Hvem var Montaigne?

Michel Eyquem de Montaigne var en fransk forfatter, dommer og senere borgermester i Bordeaux.

Han skrev forskjellige mindre arbeider, men hans hovedverk er Les Essais (1580, komplett utgave i 3 bd. 1595), en samling betraktninger over filosofiske problemer og menneskelige forhold.

5

Hvem var Shakespeare?

William Shakespeare, engelsk dikter; regnes som en av verdens største dramatiker. Han formidler nye tanker i sine skuespill, Hamlet er det mest berømte stykket.

6

Hvem var Cervantes?

Miguel de Cervantes Saavedra, født 1547, forfatter av den verdensberømte romanen Don Quijote.

Hans geniale dikterverk rommer først en satire over tidens ridderromaner. Adelsmannen Don Quijote er blitt forvirret av de eventyrlige historiene i disse romanene, slik at han ikke kan skjelne dikt fra virkelighet. Han beslutter å dra ut som romanenes vandrende riddere for å øve store og gode gjerninger og vinne ry for seg og sin utkårede dame, Dulcinea.

7

Hva var reformasjonen, og hvilken betydning fikk den for Norge?

Det var et religiøst opprør mot pavekirken. Kirken ble delt i en protestantisk og katolsk del. Reformasjoenen førte til en svekkelse av den nasjonalekulturen. Bibel, salme og katekisme, gudstjenste var på dank, og de som styrte landet,snakket og skrev dansk.

8

Hvilken betydning fikk boktrykkerkunsten?

Boktrykkerkunsten ble funnet opp av Johann Gutenberg midt på 1400- tallet. Det ble mulig å spre store skrifter til flere land, nye ideer.boktrykkerkunst var grunnlende demokratisk.

9

Hva het den fremste norske humanisten, og hvilke verk er han kjent for?

Absalon Pedersson Beyer. Mest kjente verk heter Om Norgis Rige, han skiller mellom landets ungdom, manndom og alderdom. Han viser stor interresse for natur og mennesket, typisk for renessanse og humanisme. Han skrev også dagboka, Bergens Kapitelsbog.

10

Hva er visjonsdiktning? Nevn noen eksempler fra Italia og Norge.

Visjonsdiktning skildrer mennesket som i et syn , gjerni i en drøm, befinner seg i dødsriket eller andre underjordiske verdener. For eksempel Dantes "Den guddommelige komedie", og den norske folkevisa"Draumkvedet".