Digitale medier Flashcards Preview

Norsk > Digitale medier > Flashcards

Flashcards in Digitale medier Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hva menes med betegnelsen "digitale medier"?

Skiller seg fra andre medier ved at de ofte er sosiale. Leserne og brukerne er med på å bestemme innhold: Facebook, Twitter, Blogg..

2

Hvordan oppstod Facebook?

Stammer fra skolekataloger i USA. På høyskoler og universiteter deles det ut kataloger til nye studenter med oversikt over ansatte og studenter, såkalte facebooks. Nettstedet startet i 2004 som et internt nettverk for universitetesstudenter, men brukes nå over hele verden.

3

Hva betyr adapsjon?

Det vil si at en tekst overføres fra ett medium til et annet. For eksempel innhold fra bok til film(Ringenes herre og Harry Potter).

4

Hva betyr ordet dramaturgi?

Dramarturgi er navnet vi bruker for filmens komposisjon.

5

Hvilke virkemidler kan man bruke for å skape en stemning?

- Følelser: beskrives i bøker, men visualiseres i film og gis konkrete uttrykk.

- Farger: Varme og kalde farger kan antyde en stemning, kan også signalisere fortid og nåtid i handlingen.

- Lys: Skifte av lys betyr som oftest et skifte av stemning.

- Svart-hvitt bilde kan brukes ved tilbakeblikk.

- Musikk: Kan understreke handling og stemning i en film.