Retorikk og muntlig kommunikasjon Flashcards Preview

Norsk > Retorikk og muntlig kommunikasjon > Flashcards

Flashcards in Retorikk og muntlig kommunikasjon Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hvilke fem faser er viktig for muntlig fremføring?

- Inventio
- Disposito
- Elocutio
- Memoria
- Actio

2

Hva kjennetegner fase 1, Inventio?

Å argumentere,finne momenter, bestemme seg for innholdet. Hva er hensikten med talen?

3

Hva kjennetegner fase 2, Disposito?

Lage disposisjon, ordne argumenter i riktig rekkefølge.

4

Hva kjennetegner fase 3, Elocutio?

Formulere argumentene, finne en stil(Bruk ulike virkemidler som Etos, Logos, Patos, og stil som Aptum og Kairos. Dette for å påvirke, skape stemning osv..).

5

Hva kjennetegner fase 4, Memoria?

Huske, lære seg talen. Oppnå kontakt med tilhørerne.

6

Hva kjennetegner fase 5, Actio?

Framføre(Forbered deg godt, høyt nok volum på stemmebruk, rolig tempo, husk pauser, øyekontakt, kroppsspråk.