Deck 1: Morir Flashcards Preview

My English > Deck 1: Morir > Flashcards

Flashcards in Deck 1: Morir Deck (100):
0

bland

mdły

1

trite

oklepany
= expressed too often to be interesting or seem sincere

2

to be strapped [for]

not having enough money

- 'I'd love to come to Hawaii with you, but I'm a little strapped (for cash).'

3

ruthless

bezwzględny

4

to whack

trzepnąć

5

to peek

zerkać

6

an acclaim

aplauz

7

feeble

cherlawy

8

to pander [to sb/sth]

ulegać
= ​to please other people by doing or saying what you think they want you to do or say

- 'She accused the other candidate of pandering to radical environmental groups.'

9

blatant

rażący

10

a splinter

drzazga

11

to sue

pozwać

12

horrendous

przerażający

13

to dwell

bytować

14

a doofus

kretyn

15

to get miffed

urazić się

16

to cringe

kulić się

17

to neglect

zaniedbywać

18

virtually

almost

- 'Their twins are virtually identical.'

19

reasonable

Something that makes sense

20

a funnel

lejek

21

a scab

strup

22

a pervert

zboczeniec

23

to reiterate

powtarzać

24

a suburb

przedmieście

25

to pester

niepokoić, nie dawać spokoju

26

to bug (slang)

niepokoić, nie dawać spokoju

27

penile

dotyczący prącia

28

fatigue

zmęczenie

29

to fatigue

zmęczyć, pomęczyć
= ​to make someone extremely tired

- 'The journey had fatigued him.'

30

an obstipation

zatwardzenie

31

a bummer

wtopa, byle co

32

a blunder

gafa

33

to blunder

popełnić błąd, poruszać się niezdarnie

34

to validate

potwierdzić, uzasadnić

35

dire

straszny, straszliwy

36

to wipe out

wymazać, wyczerpać fizycznie

37

to permeate

przenikać, przesiąkać

38

uplifting

pocieszający, podnoszący na duchu

39

dissolve

rozpuścić, rozwiązać

40

an itch for smth

ochota na coś

41

to pry [into]

wtrącać się
= to try to find out private facts about a person

42

a brunch

a meal eaten in the late morning that is a combination of breakfast and lunch

43

a valve

zawór

44

a vow

przysięga, przyrzeczenie

45

to vow

ślubować

46

a vault

skarbiec, krypta

47

a vowel

samogłoska

48

a consonant

spółgłoska

49

marital

małżeński

50

a contraction

skurcz

51

a bum

menel, łajza

52

to mumble

mamrotać, mruknąć

53

stuck-up

pyszałkowaty

54

a wannabe

kiepski naśladowca

55

to get axed

zwolnić, zdjąć (z TV)

56

to slit
(slit - slit)

rozciąć
= to make a long, straight, narrow cut in something

57

to stab

dźgnąć

58

forevermore

na zawsze

59

an upheaval

przewrót

60

orderly

uporządkowany

61

a plain

równina

62

fierce

zawzięty, okrutny

63

a daffodil

żonkil

64

compulsory

obowiązkowy

65

tremendous

potężny

66

cat got your tongue ?

zapomniałeś języka w gębie ?
= why are you not saying anything ?

67

laid-back

wyluzowany

68

to dot your i's
to cross your t's

to do something very carefully and in a lot of detail

69

quaint

ciekawy, oryginalny, osobliwy

70

a cue

sygnał, wskazówka, znak (rozpoczęcia)

71

gauche

nieporadny, nieokrzesany, niezręczny

72

an ensemble

zestaw, zespół, kreacja
= a group of things or people acting or taken together as a whole

73

to embody

wcielić, urzeczywistnić

74

tawdry

= looking bright and attractive but in fact cheap and of low quality

- 'tawdry jewellery'

75

to outdo

przewyższać, prześcignąć

76

a self-starter

osoba z inicjatywą, operatywna; rozrusznik samoczynny

77

a blueprint

plan, projekt (działania, budowy, tworzenia)

78

disdainful

pogardliwy, wzgardliwy, lekceważący

79

a disdain

pogarda
= a contempt

80

to disdain

gardzić, lekceważyć

81

exempt

zwolniony, wyłączony (np. z odpowiedzialności)

82

warts and all

ze wszystkimi przywarami
- including features or qualities that are not appealing or attractive
= truthful

83

to whitewash

zatuszować, zamaskować

84

a rite

obrzęd, rytuał, ceremonia

85

an eulogy

mowa pogrzebowa

86

nigh

rychły; wkrótce, niebawem

87

limbo

stan zawieszenia, otchłań

88

to writhe [around/about]

zwijać się, skręcać się (z bólu)

89

depravity

moral corruption, wickedness
[rozpusta]

90

to wail

jęczeć, lamentować, zawodzić

91

a disinterment

ekshumacja, odgrzebywanie

92

a bullseye

the centre of a shooting target
[środkowe koło na tarczy strzeleckiej]

93

to suffice

starczyć

94

a hatchet

siekiera, topór

95

to spew

wydobyć się, wypluwać
- Ah yes, I remember spewing idle words

96

to fleet

to move or pass quickly and rapidly (time)
- To most, life is fleeting; to me, it is quagmire

97

to cling

trzymać się, chwytać
- I cling to life by the thinnest thread

98

to squirm

to wriggle or twist the body from side to side, especially as a result of nervousness or discomfort
[wiercić się, wić się, trzeć się]

99

to salvage

ocalić, uratować, odzyskać
= to save goods from damage or destruction, especially from a ship that has sunk or been damaged or a building that has been damaged by fire or a flood