Deck 3C Flashcards Preview

My English > Deck 3C > Flashcards

Flashcards in Deck 3C Deck (100):
1

prominent

wystający

2

cordial

serdeczny

3

to disengage

rozłączać/ zaprzestać walki

4

to inhibit

pohamować

5

strenuous

ciężki
= needing or using a lot of physical or mental effort or energy

6

to adjourn

odkładać

7

a rebuttal

odparcie słowne
= a statement that says that something is not true
* to rebut

8

surly

nieuprzejmy
= often in a bad mood, unfriendly, and not polite

9

a fugitive

uciekinier

10

to persecute

prześladować

11

a figment

something that seems real but is not

- 'Was it just a figment of my imagination or did I hear John's voice in the other room?'

12

to garnish

dekorować
= to decorate food with a small amount of different food

13

an aptitude

zdolność

14

inevitable

nieunikniony

15

meager

mizerny

16

sparse

nieliczny

17

to mesmerize

hipnotyzować

18

to resolve

rozwiązać

19

to polarise

polaryzować

20

to settle

osiedlać się

21

a mutation

mutacja

22

mandatory

obowiązkowy

23

an affinity

spokrewnienie

24

deliberately

celowo

25

hostile

wrogi

26

vicious

złośliwy

27

to fluctuate

wahać się

28

a bolster

podgłówek

29

to chastise

ukarać

30

to radiate

promieniować

31

a tantrum

histeria

32

discrete

dyskretny

33

a skirmish

potyczka

34

an entity

jednostka

35

to constitute

stanowić
= to be or be considered as something

36

spurs

ostrogi

37

immaterial

niezauważalny, mało istotny

38

drowsiness

senność

39

to alleviate symptoms

łagodzić objawy

40

to feel at ease

być spokojnym, nie przejmować się

41

to be down in the dumps

unhappy

42

to get back at someone

to do something to hurt or upset someone after they have hurt or upset you

43

to shirk

wykręcić się, wymigać się
- to shirk the responsibility

44

conscientious

sumienny, obowiązkowy

45

endeavour

starania, dążenia, zabiegi, wysiłki

46

to strive

dążyć, starać się, usiłować

47

a crosshair

celownik

48

ominous

złowieszczy, złowrogi

49

untapped potential

niewykorzystany potencjał

50

to exploit

wykorzystać, wyzyskać (resources)
= to make full use of and derive benefit from (a resource)

51

to amp up

zwiększyć, wzmocnić

52

surveillance

nadzór, obserwacja

53

to swivel

obracać

54

to query

pytać, kwestionować

55

impromptu

improwizgowany, na spontanie, bez przygotowania

56

menace

obłęd, szaleństwo, niebezpieczeństwo, zagrożenie

57

hapless

nieszczęsny

58

a reel

kołowrotek, szpulka, rolka

59

cantankerous

kłótliwy, żarliwy
= bad-tempered, argumentative, uncooperative

60

wordiness

to take more words than necessary to make your point

61

meticulousness

drobiazgowość

62

a lieutenant

porucznik

63

to perturb

bulwersować, niepokoić, denerwować

64

to bushwhack

zaatakować znienacka, zaczaić się na kogoś

65

retaliation

odwet, zest, rewanż

66

howdy

siema, elo

67

to reason with someone

to try to encourage someone to do something by explaining why you think it is sensible
- to persuade someone to agree with or support you

68

treacherous

zdradliwy

69

an interloper

intruz

70

a sergeant

sierżant

71

sane

zdrowy, rozsądny, rozumny

72

a potpourri

zapachowa mieszanka suszonych płatków i przypraw
- a mixture of dried petals and spices placed in a bowl to perfume a room

73

a second wind

1. a persons ability to breathe freely during exercise, after having been out of breath
2. a new strength or energy to continue something that is an effort

74

frisky

rozbawiony, rozswawolony

75

relish

ochota, przyjemność
- with relish = with pleasure

76

a drag / drag

nudziarz / nuda

77

phoney

fałszywy, sztuczny, nieprawdziwy

78

touchy

nadwrażliwy, przewrażliwiony

79

a truce
(call a truce)

rozejm, zawieszenie broni,
(zawrzeć rozejm)

80

meanness

wredota

81

to keep at bay

trzymać na dystans
- to control something and prevent it from causing you problems

82

it's a wrap

a phrase used in film making to tell actors and crew that filming of a particular scene, film, etc. has finished

83

a creek

potok, strumyk, rzeczka

84

ambidextrous

oburęczny

85

to give sb a piggyback

nieść kogoś na barana

86

a snitch

kabel, wtyczka, donosiciel, kapuś

87

peckish

głodnawy, chętny na małe co nieco

88

superficial

powierzchowny

89

to reimburse

zwracać, refundować (koszty)
- You will never be reimbursed more than you have actually paid.

90

knickers

figi, damskie majtki

91

bonkers

kopnięty, szalony, zwariowany

92

unutterable

niewymowny
= too great or awful to describe

93

to take the biscuit

przechodzić ludzkie pojęcie, przegiąć pałę
= to be the most remarkable or foolish of its kind

"And you say she's opening your letters now? Oh, that really takes the biscuit!"

94

to croak

to die, to kick the bucket, to go tits up

95

a load off mind

kamień z serca
= a big problem you do not have to worry about anymore

96

out of the frying pan into the fire

z deszczu pod rynnę
= said when you move from a bad or difficult situation to one that is worse

97

to shove aside

avoid by turning away

98

to thwart

​to stop something from happening or someone from doing something

- 'Our holiday plans were thwarted by the airline pilots' strike.'

99

a tomboy

chłopczyca
= a girl who enjoys rough, noisy activities traditionally associated with boys

100

in turn

one after the other, in order

- 'She spoke to each of the guests in turn.'