Deck 9I Flashcards Preview

My English > Deck 9I > Flashcards

Flashcards in Deck 9I Deck (100):
0

to get caught red-handed

zostać przyłapany na gorącym uczynku

1

to baffle

zaskoczyć, wprawić w zakłopotanie

2

well-used

powszechnie stosowany

3

an additive

dodatek, przyprawa

4

milieu

otoczenie

5

stillbirth
- stillborn

urodzony jako martwy (dziecko)

6

to allude

nadmienić

7

adept

znakomity, doświadczony, biegły

8

an adept

mistrz, znawca

9

an apex

szczyt, wierzchołek, czubek

10

to cauterize

wypalić, strawić (ogniem), wyniszczyć

11

lifespan

żywotność, długość życia

12

to inscribe

wpisać, wyrysować
"wpisane w naturę człowieka"

13

exquisite

wyśmienity

14

alas

(exclamation:) niestety, ach
"Alas, my daughter!"

15

infallible

nieomylny, niezawodny

16

to topple

zniszczyć, obalić, wywrócić, doprowadzić do upadku

17

vinicity

sąsiedztwo, najbliższe otoczenie, pobliże

18

firmament

sklepienie niebieskie
= welkin

19

bimillennial

the 2,000th anniversary of an event

20

exceedingly

niezwykle, nadzwyczajnie

21

gaudy

jaskrawy, krzykliwy

22

barbaric

savagely cruel

23

an accretion

narastanie, odkładanie się, nagromadzenie się

24

an intent

zamiar, cel, intencja

25

to dazzle

olśnić, oszałmiać (wdziękiem), oślepić

26

generic

rodzajowy, standardowy, ogólny

27

a redundancy

redukcja, zwolnienie (z pracy)

28

plausible

wiarygodny

29

underwhelming

rozczarowujący, taki który zawiódł oczekiwania

30

a demise

upadek, koniec, odejście

31

proximity

bliskość, zbliżenie
• proximity card - karta zbliżeniowa

32

a furnace

palenisko, piec

33

sentient

wrażliwy, czujący
• a sentient creature - czująca istota

34

to revere

szanować, czcić, podziwiać

35

undoing

a person's ruin or downfall (zguba)

36

to shimmer

migotać, mienić się, połyskiwać

37

to kindle

zapalić, rozpalić, wzniecić

38

potent

silny, mocny, potężny

39

crude

rubaszny, dosadny, grubiański

40

insufferable

nieznośny, przekraczający wszelkie granice

41

an axis

42

an eon

wieczność, wiek, era, jednostka czasu wskazująca na ogromnie długi okres czasu

43

to diminish

zmniejszyć, zmaleć, osłabić

44

to implode

załamać się, wybuchnąć (na skutek różnicy ciśnieniowej)

45

to smoulder

tlić się, nie wygasać

46

laughable

śmiechu wart

47

foolhardy

lekkomyślny

48

underprepared

not having prepared sufficiently to carry out a task

49

woeful

przygnębiający, godny pożałowania

50

gloomy

mroczny, ponury, posępny

51

uncouth

nieokrzesany

52

tedious

marudny, uciążliwy, męczący

53

futile

daremny, jałowy
"This is simply futile" - To po prostu nie ma sensu

54

maudlin

ckliwy

55

impending

nieuchronnie zbliżający się

56

to impend

nadciągać, nieuchronnie się zbliżać

57

to tread (past: trod, trodden)

pójść, kroczyć
= walk in a specific way

58

insignificance

błahość, brak znaczenia

59

to confect

sporządzać, przyrządzać, robić konfitury z

60

ashen

popielaty

61

a divination

przepowiednia, wróżba

62

craftsmanship

rzemieślnictwo

63

an artisan

rzemieślnik

64

to bask in sth

pławić się w, upajać się czymś, rozkoszować się czymś

65

multi-faceted

1. having many sides.
"the diamond's multifaceted surface"
2. having many different aspects or features.
"his extraordinary and multifaceted career"

66

gutter

kanał, rynna, ściek

67

a beholder

obserwator

68

fleeting

krótki, chwilowy, przelotny

69

to cherish

miłować, hołbić

70

a consensus

a general agreement

71

wobbly

tending to move unsteadily from side to side.
"the car had a wobbly wheel"
= chybotliwy

72

a white lie

niewinne kłamstwo

73

a breadcrumb

okruszek chleba

74

a parlay

a single bet that links together 2 or more wagers and is dependent on all of those wagers winning together.
= podwojenie stawki

75

a wager

zakład

76

juju

magiczna moc (przesądna, za sprawą której coś się wydarzy)

77

a turmoil

zamęt, zgiełk

78

chiropractic

kręgarstwo (alternative medicine)

79

endeavour (unc.)

próba, zabiegi, starania, dążenia

80

a synopsis

streszczenie

81

passionate

namiętny, gorący, żarliwy

82

flattered

zaszczycony

83

compassionate

litościwy, pełen współczucia

84

a felony

zbrodnia, przestępstwo

85

to mend

leczyć, naprawiać, załatać

86

to chatter

paplać, gawędzić

87

to pant

dyszeć

88

to sob

łkać, szlochać

89

white-knuckle (adj.)

causing to feel stressed or tense about life

90

a paring knife

nóż do obierania

91

a coat rack

wieszak pionowy

92

to rumple

zmiąć, rozczochrać
= to give a creased appearance to

- a rumpled bed

93

to skewer

nadziać na szpikulec

94

deranged

obłąkany, niepoczytalny
= mad, insane

95

moxie

werwa, animusz
= the ability to face difficulty with spirit and courage; determination, nerve

96

a varmint

szkodnik, łobuz, hultaj

97

a birdbrain

a silly, immature or stupid person

98

unrequited love

nieodwzajemniona miłość

99

pious

pobożny, bogobojny, świątobliwy